EMNER

Morten må holde længe åbent, hvis han ikke støjer

Tilbud til Mortens Kro og andre gastromiske spisesteder i 2005

AALBORG:Bevillingsnævnet i Aalborg besluttede sig på sit møde i går at åbne for nye initiativer i byens restaurationsliv i det kommende år. Det kommer ejeren af Mortens Kro i Mølleå, Morten Nielsen, til gode. Forudsat, at han ikke støjer for meget. Morten Nielsen arbejder på at etablere en night lounge, en slags bar, hvor gæsterne kan hygge sig med cocktails og dæmpet musik, når de har fortæret den gode middag. Herom forelå der en konkret ansøgning på nævnets møde. Tilladelsen til 05-bevilling gives til ham og ligestillede, der arbejder med et gastronomisk koncept, som en mulighed i 2005, men først efter en længere diskussion blandt nævnsmedlemmerne. - Herefter ser vi på det igen, idet det er planen, at hele baduljen skal tages op til revision i 2006, siger medlem af nævnet, byrådsmedlem Rasmus Prehn (S). - Til den tid vil vi også have en realistisk grundlag at vurdere, hvor ofte det egentlig er, der er behov for at holde længe åbent i hans og lignende tilfælde. Er det kun i forbindelse med kongresser og større arrangementer i byen? siger Rasmus Prehn. Natbevillingen til Mortens Kro, som har indgået i debatten i de seneste uger i forbindelse med ny modeller til at markedsføre Aalborg på, sker dog under forudsætning af, at støjen fra restauranten ikke kommer til at genere beboerne i området. Derfor vil støjmålinger, foretaget af teknisk forvaltning, være afgørende for, den endelige tilladelse til en prøveordning. Morten Nielsen vil dog allerede kunne udvide åbningstiden nu. Restauranter og barer med 02-bevilling har i julemåneden tilladelse til at udvide til kl. 03.