Morten Olsen overtager roret

NIBE:Morten Olsen har overtaget posten som formand for Nibe Volleyballklub efter Kim Phillipsen, der på klubbens generalforsamling blev genvalgt til bestyrelsen, men efter eget valg nu varetager tjansen som næstformand efter et par år i spidsen for den ind imellem fremgangsrige klub. Året 2002 bød dog på underskud: 5300 kroner, men det giver ikke anledning til panderynker. Morten Olsen fortæller, at der er flere indtægter på vej på vej, og de røde tal på bundlinien har ifølge den nye formand en naturlig forklaring. - En del af underskuddet sidste år skyldtes en fremrykket investering i bolde, forklarer han. På generalforsamlingen i Nibe Volleyballklub afslørede afgående formand Kin Philipsen, at bestyrelsen arbejder på at oprette en ungdomsafdeling og har fremskredne planer om at forøge indtægterne ved at afholde en fest i hallen for det modne publikum. Øvrige medlemmer af den nye bestyrelse: kasserer Mette Sunds, sekretær Birgitte Mogensen, og ansvarlig for kontakt til sponsorer, Henrik Haugaard.