Mos på taget - hvad så?

En lang række krav skal overholdes, når det asbestholdige tag skal renses - konsekvenserne kan blive dyre for både husejer og miljø

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Asbestslam efter tagrensning skyllet fra terrasse ud på græsplæne. Stykke af plæne blev fjernet og retableret. I denne sag blev iværksat en større rengøring af stern og vindskeder, træ og fletværk omkring terrasse samt en masse planter fjernet/skåret ned. Endvidere blev der foretaget en indvendig rengøring af loftrum.

Eternitplader af den slags, der indeholder asbest, ligger stadig på mange nordjyske huse. Og de bliver naturligvis ligesom andre tage snavsede af mos og alger. Mos og alger skader ifølge Miljøstyrelsen ikke taget eller giver risiko for fugtskader. Mange husejere ønsker dog af estetiske grunde at gøre noget ved deres tag. Det kan imidlertid medføre miljømæssige problemer, så både kommunens miljøafdeling og Arbejdstilsynet må tilkaldes. Og blive en dyr affære for husejeren. Som husejer kan man indgå kontrakter med håndværkere og firmaer om at udføre forskellige opgaver, men man kan aldrig fraskrive sig sit ansvar som husejer. Det er derfor ikke nok, at du har checket, at firmaet er miljøgodkendt og med i Byggarantiordningen. Det er dit tag og dit ansvar. Det er også din grund, som risikerer at blive forurenet, så du i sidste ende står med regningen. Du kan også tilbageholde firmaets betaling, men så skal du skriftligt over for firmaet gøre rede for hvorfor du ikke agter at betale, og hvad der skal til, for at du vil betale. Med andre ord, kan du nægte at betale, før der er ryddet op til et niveau, som er accepteret af miljømyndigheden. - Du skal dog være opmærksom på, at oprydningsudgifterne let kan overstige det, som et tagrenserfirma skulle have i betaling, lyder rådet fra Aalborg Kommunes miljøafdeling. Her har Søsser Lund og hendes kolleger erfaret, at de fleste tagrenserfirmaer er kede af den forårsagede skade og dermed også påtager sig oprydningen. - Men det kan man ikke altid tage for givet. Konsekvensen kan være en opslidende retssag mod firmaet for at få ret og ryddet op for firmaets regning, påpeger Søsser Lund. Må jeg rense taget? Højtryksspuling af asbestholdige materialer er ifølge asbestbekendtgørelsen § 7, stk. 3 ikke tilladt. Undtaget herfra er de lukkede spulekasser, som anvendes af tagrenserfirmaerne. Det er altså fuldt lovligt, at højtrykspule sit tag, når bare det sker med et godkendt udstyr og på de vilkår der knytter sig til godkendelsen. Det er også lovligt at rengøre sit tag uden højtryk. - Men taget skal holdes fugtigt for at undgå asbeststøv, og der må ikke anvendes hårde genstande som skruetrækker eller stålbørste, men udelukkende en børste, som ikke er hårdere end en almindelig udendørs kost med røde hår, fortæller Søsser Lund. Hun påpeger, at man skal være opmærksom på, at taget bliver meget glat, når det er vådt, hvorfor det er ekstra vigtigt at overholde sikkerhedsforanstaltningerne. - Man skal også være opmærksom på, at man ikke får stoppet regnvandsafløbet med klumper af mos, konstaterer Søsser Lund, der råder til at lægge en grydesvamp i tagrenden ved nedløbsrøret for at holde mosklatter tilbage. De kan så samles op igen, før tagrenden løber over. Alternativt kan der sættes en si ind under afløbsrøret, inden afløb til kloak. - Hele filosofien i at foretage en så skånsom behandling er, at der ikke må frigives asbestfibre. Det har samtidig den effekt, at overfladen på taget ikke bliver revet op og dermed danner grobund for ny alge- og mosvækst. Godkendte tagrenserfirmaer Mange firmaer tilbyder at rense tage. Typisk for disse firmaer er, at de reklamerer med, at de er miljøgodkendte. - Men det er udstyret, der er godtkendt, lyder det fra Søsser Lund, der gerne så, at folkene bag udstyret er autoriseret. - På den måde, kan man fratage de ”mest umulige” retten til at foretage tagrensninger. Aalborg Kommunes miljøafdeling har set mange eksempler på, at det er gået galt, når asbestholdige tage bliver renset. -Det er meget typisk, at den godkendelse som foreligger for udstyret - og som bl.a. er givet ud fra nogle vilkår til, hvordan udstyret må anvendes - ikke er fulgt. Dermed er godkendelsen i princippet bortfaldet, påpeger Søsser Lund med henvisning til en række regler som 50 cm filterdug i en bane omkring huset til at opfange rensevand. - Vi har aldrig set, sådan en filterdug i anvendelse. Overholdt bliver ifølge Søsser Lund heller ikke altid kravet om skvulpekanter på tagrenden, der forhindrer spulevand i at løbe over samt spulekassen i at komme ud over tagkanten, samt at nedløbsrøret skal afmonteres – alternativt skal rensevandet suges op fra tagrenden. -I langt de fleste tilfælde undskylder firmaet det med, at de ikke kunne få røret op. Det fremgår ligeledes, at der kun må renses indtil 10 cm fra tagkanten. De manglende kanter skal renses med håndkraft med børste eller slibesvamp. Miljøafdelingen har dog aldrig set børste/svampe i anvendelse, ligesom firmaer heller ikke kunne fremvise de brugte svampe. -Vores erfaring er, at firmaerne gerne kører helt til kanten, og måske lidt længere, ligesom de ved forhindringer på tagfladen som f.eks. skorstene og udluftningsventiler, vipper spulekassen, så de højtryksspuler helt ind til forhindringen, lyder det. Konsekvenserne er, at spulevandet sprøjter ud over tagfladen, husmuren, haven og lignende. Og det er her kommunens miljøafdeling kommer ind i billedet. -I asbestforureninger som skyldes tagrensning, er det ofte husejeren selv som ringer og spørger, om han skal finde sig i at få ”lidt ekstra” som han ikke har betalt for. Dyr efterregning Asbest, der kan støve - og det kan tørt slam fra afrensning af tage - er farligt affald. Derfor må den slags ikke lægges på jord eller andre steder, men skal afleveres efter forskrifterne. Det kan derfor blive en dyr affære at rydde op efter en uheldig tagrensning. Aalborg Kommunes miljøafdelingen nævner eksempler på op mod 50.000 kr. -Det er ikke billigt, når der skal skrælles græsplæner, perlegrus og jord af, planter og buske skal klippes ned til grunden og træ- og murværk skal asbestrengøres. Hertil kommer deponeringsafgiften, påpeger Søsser Lund. Og dette er kun udendørs, hvor kommunen er myndighed. Indenfor er der ofte også forurenet, hvor spulevand er trængt ind i loftsrum og har forurenet telte, soveposer, skiudstyr eller andre ting. Og her må man ikke selv gøre rent. Ifølge Arbejdstilsynet må asbestrengøring indvendigt kun foretages af en person med særlig uddannelse. Drop kemien Der findes ifølge Miljøstyrelsen kun et enkelt godkendt algemiddel til brug på tage og murværk. Nogle af de produkter, som nogle husejere fristes til at hælde eller sprøjte deres tag med, er ikke bare ulovlige, men kan give misfarvninger på taget, for eksemplel klor- eller kobberholdige produkter. - Flere såkaldte godkendte tagrenserfirmaer bruger – eller reklamerer med - algemidler, som effektivt skulle forhindre begroninger af taget. Men de midler er altså ulovlige, påpeger Søsser Lund. Hendes filosofi er, at det både er risikabelt, dyrt og unødvendigt at få renset sit tag. - Så hvorfor ikke lade det ligge?