Mose i erhvervsområde bevares

8.000 kvadratmeter mose må ikke droppes til fordel for virksomheder

LØGSTØR:I erhvervsområdet ved Havnevej og Bredgade i Løgstør ligger i dag en mose på godt 8.000 kvadratmeter. Og der bliver den liggende. Det står fast, efter at udvalget for teknik og miljø i Nordjyllands Amt har set på Løgstør Kommunes lokalplanforslag for området. Kommunen havde egentlig forestillet sig, at beskyttelsen af mosen kunne ophæves, og det var amtspolitikerne Bent H. Knudsen (V), Næsborg, og Poul Møller (V), Hjallerup, med på. Men de øvrige syv medlemmer af amtet teknik- og miljøudvalg har altså ment, at mosen skal bevares. De fandt ikke, at ønsket om et erhvervsområde kunne berettige, at den beskyttede mose skulle sløjfes. I naturbeskyttelsesloven står der, at særlige omstændigheder kan betyde, at et beskyttet område kan nedlægges. Men omstændighederne - kommunens økonomiske intereresser - vurderes altså ikke at være særlige nok i dette tilfælde. Flertallet af amtspolitikerne mener, at moseområdet kan få en stor rekreativ for beboerne. I dag er moseområdet egentlig udlagt som erhvervsjord og sat til salg af kommunen. Men skulle en eller anden være interesseret i at købe området, må vedkommende altså glemme alt om at opføre en virksomhed der. Løgstør Kommune har til gengæld fået amtets tilladelse til at forlænge Havnevej frem til krydset Bredgade-Aggersundvej-Aalborgvej. Det har længe været på ønskelisten, fordi Havnevej på den måde kan fungere som omfartsvej og aflaste den trafikerede Bredgade. Sagen er blot den, at vejen vil gå gennem beskyttet strandeng. Men amtets teknik- og miljøudvalg - på nær SF'er Thomas Krog - mener, at den øgede trafiksikkerhed og hensynet til Løgstør Bys infrastruktur vejede tungere end interessen for beskyttelsesområdet. Alligevel vil det vare et stykke tid, inden bilisterne kan bruge Havnevej som omfartsvej. - Der er ikke sat penge af til det i 2005. Så det er noget, vi må tage op i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2006, siger Uffe Bro (S), der er formand for Løgstør Kommunes udvalg for teknik og miljø.