Villerslev

Mose skal genskabes

Kommunens tålmodighed er brugt op - loven skal følges

Muligheden for at dispensere fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser findes ikke, så derfor for en lodsejer nu påbud om at at afbryde et dræn, der har afvandet et moseområde ved Villerslev så den oprindelige natur genskabes. Beslutningen blev truffet i fuld enighed på det seneste møde i kommunens udvalg for miljø og teknik efter at det, der oprindelig var på dagsordenen som en sag til efterretning blev ændret til en sag til beslutning. - Efterhånden er der sagt så maget i den sag, at den eneste vej til en løsning er, at påbyde landmanden at bringe forholdene i orden. Han blev allerede i september sidste år underrettet om, at moseområdet har status af paragraf 3-område i henhold til naturbeskyttelsesloven og at den dræning, der er sket i området ikke er lovlig, siger Henning Holm (S), formand for udvalget for miljø og teknik.