MosebySkole uden leder

Skolebestyrelsen skal tage stilling til ledelsesstrukturen fremover

MOSEBY:Den nuværende leder af Moseby Skole, Lars Pilgaard, har bedt om at blive fritstillet fra sit job med udgangen af februar for at tiltræde et job som viceskoleinspektør i Hals. Derfor deltog formanden for børne- og kulturudvalget, HenrikC. Pedersen og børne- og kulturchef Michael Stilling onsdag aften i et skolebestyrelsesmøde på skolen for at drøfte, hvordan ledelsen af skolen skal varetages fra 1. marts. Bestyrelsen skal nu tage stilling til, om den mener, at skolens souschef skal overtage den pædagogiske ledelse og lade Jetsmark Centralskole overtage den administrative ledelse, indtil der bliver ansat en ny skoleleder. Eller simpelthen lave en fællesledelse, en model udvalgsformanden ser flere fordele i. - Jeg synes, det er oplagt at kigge på det, for efterhånden er det administrative så stor en opgave i dagligdagen og specielt på en mindre skole er det arbejde ekstra tungt - og jeg tror egentlig, at borgerne er rimelig afslappede i forhold til hvor den administrative ledelse ligger - det handler om, at den enkelte skole har en god faglig ledelse og så er det i grunden lige meget, hvor regnestykkerne bliver lavet fra, siger Henrik C. Pedersen, der ikke umiddelbart tror, den fælles ledelse vil medføre en besparelse, men mener det er redskabet til at bevare de mindre skoler i den nye kommune. - Jeg vil gerne slå fast, at det ikke handler om skolelukning - skolens budget, skolebestyrelsen og skoledistriktet forbliver uændret, men jeg tror, at JetsmarkCentralskole og Moseby Skole på sigt kan finde ud af at lave nogle samarbejdsaftaler og på den måde drage nytte af hinanden, siger Henrik C. Pedersen.