Mosefremtid

Miljøministeren har udpeget syv mulige nationalparker i Danmark, heriblandt Lille Vildmose og Læsø i Nordjylland. Lille Vildmoserådet skal om 1,5 år aflevere et færdigt projekt nationalpark til miljøministeren. En del af det forberedende praktiske arbejde laves i ni nedsatte arbejdsgrupper. Grupperne arbejder med: Naturgenopretning, vildmark, naturforvaltning, friluftsliv og turisme, markedsføring, finansiering, mobilisering, Vildmosecenter og planlægning. 1. marts holdes første debatmøde på Tofthøjskolen med emnerne visioner og afgrænsning af nationalparken og vildmark og store græsædere. 10. marts holdes det andet møde med emnerne naturgenopretning og naturpleje samt turisme og friluftsliv på programmet. Der er sidste tilmeldingsfrist til det første møde 27. februar - til det andet 8. marts. Tilmelding skal ske på tlf. 98 31 13 36 mellem kl. 9 og 15 eller på mail lg@nja.dk.