Mosen var bestemt en debat værd

Lokalpolitik 8. september 2002 08:00

SEJLFLOD: Et af de store debatpunkter på det seneste byrådsmøde var en udtalelse fra kommunen til Naturklagenævnet i forbindelse med fredningsbestræbelserne i Lille Vildmose. Teknisk forvaltning havde skrevet et udkast til et brev, og inden det nåede hele vejen igennem det demokratiske hierarki, var der ændringer i teksten flere gange, ligesom brevet endte med at splitte flere grupper i byrådet og kastede kommunalbestyrelsen ud i en stribe afstemninger. Hovedtrækkene i brevet er, at der skal være plads til skovdrift og tørveindvinding, samt at der skal være en fornuftig korridorforbindelse mellem de enkelte dele af de fredede områder. Samt at Naturklagenævnets bebudede planer for at give tillladelse til tørveindvindig i en begrænset periode for herefter at gå i gang med en total naturgenopretning, indtil videre stilles i bero. Det sidste var et vigtigt punkt, fordi det handler om lokale arbejdspladser i mosen mange år fremover. Randi Madsen (S) stod i spidsen for byrådets opposition i denne sag. Hun mente, at undersøgelsen skulle gennemføres, da der på lang sigt er mange flere arbejdspladser i en mose, der ikke anvendes til råstofindvinding. I stedet vil der være rigtig mange arbejdspladser i at naturgenoprette. Eli Bloch (S) og Ingo Petersen (T) erklærede sig fuldstændig enige i Randi Madsens indlæg, og Tage Stevnhoved påpegede, at der i den endelige tekst havde indsneget sig et "så vidt muligt", som ikke var blevet sagt, da sagen blev behandlet i udvalget. Så blev ordene "så vidt muligt" grundigt drøftet i byrådssalen, inden man kunne gå i gang med en serie af mislykkede afstemninger. Når der gik koks i afstemningerne, skyldes det blandt andet, at stemmetællerne troede, at borgmesteren stemte for forslaget. Derfor blev der hele tiden talt forkert. Det, der forvirrede, var, at borgmesteren stemte blankt, og til sidst måtte han let smilende sige til sine stemmetællere: - Kan I se nogen hånd? Da det var på plads, endte det med, at ordene "så vidt muligt" blev sløjfet i brevet, og brevet blev derefter vedtaget med tre stemmer imod.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...