Motionsidræt

Motion fremmer indlæring

AALBORG:Motion er ikke kun godt for den fysiske helse. Det fremmer også indlæringen og børns motoriske udvikling. I den seneste udgave af DGI-bladet Ungdom & Idræt fortæller den østrigsk-norske forsker Thomas Moser, at selv om vi ikke ved hvorfor det sker, så er der ingen tvivl om, at ved at bruge kroppen bliver vi også bedre til at lære. - Børn får bedre sprog og får lettere ved at indgå sociale relationer, når de går til idræt. Børn bliver stærkere følelsesmæssigt af at røre sig meget. De oplever mindre stress og angst, får højere livskvalitet, en bedre selvopfattelse og bedre motivation, fortæller Thomas Moser til bladet. Dertil kommer, at motion tilsyneladende også er godt for indlæring. Thomas Moser har lavet et forsøg med 232 børn i alderen i seks-syv år, der viser, at blandt de motorisk dygtige var der også flest indlæringsmæssigt dygtige. - Der er en sammenhæng, men man kan ikke sige noget om årsagen. Derfor hjælper det ikke nødvendigvis på indlæringen i matematik at give skolebørnene to timer mere idræt om ugen, siger Thomas Moser til DGI-bladet. Men at motion tilsyneladende fremmer indlæringen er også konklusionen på et af Thomas Mosers andre forsøg, som viste, at sprogligt svage børn på syv-otte år kunne opnå en større sproglig fremgang ved også at have motorisk træning. Selv om det er vanskeligt at bevise at der en sammenhæng mellem fysisk træning og evnen til at lære, er Thomas Moser ikke i tvivl om, at sammenhængen eksisterer, omend det er ikke muligt at sige hvorfor der er en sammenhæng.