Motionsidræt

Motion og hjernefunktion

Forskere fra Harvard universitetet har i en undersøgelse kunnet konstatere, at regelmæssig motion igennem mange år kan nedsætte risikoen for, at hjernen fungerer dårligere. Forskerne har ved hjælp af spørgeskemaer vurderet mere end 18.700 kvinders legemlige aktivitet og motionsvaner igennem mindst ni år. Kvinderne var mellem 70 og 81 år gamle. Spørgeskemaerne blev fulgt op af to telefoninterviews, hvor man vurderede hjernefunktionen i form af blandt andet evnen til at huske og til at holde opmærksomheden. Forskerne konkluderede, at både en klart bedre hjernefunktion og mindre tab af evnen til at huske og koncentrere sig havde sammenhæng med regelmæssig legemlig aktivitet igennem lang tid, blandt andet gåture. Kvinder, der gik op til tre timer i moderat tempo hver uge, klarede sig klar bedre ved prøverne end kvinder, der gik mindre en en time om ugen. Endnu bedre var resultaterne for kvinder, der gik seks eller flere timer om ugen. Gåture nedsætter ikke alene risikoen for, at kvinders hjernefunktion bliver dårligere, men også risikoen for brystkræft og for hjerte- og kredsløbslidelser, galdesten og diabetes.