Motion og sund mad

SUNDHED:Danske børn bliver tykkere og tykkere og har ofte en livskvalitet på linie med cancerramte børn. Amerikanske forskere har konkluderet at dårlig kost fører til en lav intelligenskvotient, som igen fører til aggressivitet og antisocial adfærd. I Danmarks Fødevareforsknings rapport fra 2005 står, at 60 procent af de unge, der var overvægtige ved 14-16-årsalderen, var det også, da de begyndte i skole. Og senest viser et forskningsprojekt, at der er sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og risikoen for at børnene vejer for meget. I SF mener vi, at det offentlige skal tage medansvar sammen med forældrene, og vi arbejder bl.a. på at få gratis, sund mad i daginstitutionerne. Vores børn skal tilbydes daglig motion fra de kan gå og forældre skal have oplysning og vejledning. Vi vil have en målrettet sundhedspleje, flere ressourcer til de udsatte børn i daginstitutionerne og samarbejde mellem institutionerne og det etablerede foreningsliv. Vores børn skal fra starten have livslange gode og sunde vaner så alle børn kan få lige muligheder for et godt liv.