Motion på recept er vejen til et sundere liv

Alle undersøgelser viser, at motion er af afgørende betydning for den enkeltes sundhed. Derfor vinder Motion på recept også mere og mere indpas i behandlingen af livsstilssygdomme. I Sund By Frederikshavn tilbydes der motion på recept til borgere med diabetes 2.

- Det er et tilbud alle type 2 diabetikere i Frederikshavn kan få ved at henvende sig til deres praktiserende læge. Her skal de bare bede om en henvisning til en af Sund By"s fysioterapeuter, der tilbyder Motion på recept, siger sundhedskoordinator Britta Olsson fra Sund By Frederikshavn. Hun understreger samtidigt at de type 2 diabetikere, der er tilknyttet et Diabetes Ambulatorium, kan henvises direkte derfra. Når man får et tilbud om motion på recept er det første besøg hos fysioterapeuten gratis. Til det første besøg er der afsat 1 time til samtale og afklaring af, hvad der skal ske fremover. Endvidere er der mulighed for at få lavet en konditionstest og eventuelle andre målinger. På baggrund af den første samtale vurderer borgeren med diabetes 2 og fysioterapeuten fællesskab om man kan klare problemet ved at motionere på egen hånd efter en vejledning af fysioterapeuten. Patienten har mulighed for senere at få en gratis opfølgningssamtale hos fysioterapeuten. En anden mulighed er, at borgeren deltager i et fire måneders træningsforløb hos Sund By Frederikshavns fysioterapeut. Et sådant forløb koster 500,- kr. og indeholder først 2 måneder med træning 1 time 2 gange om ugen og dernæst yderligere 2 måneder med træning 1 time pr. uge. Træningen følges op af samtaler. - Efter fire måneders træning hos en fysioterapeut skulle de fleste gerne kunne ”stå på egne ben” og selv fortsætte med motion. Det kan være på et andet hold hos fysioterapeuten, i en lokale forening, et helsecenter eller helt på egen hånd, siger sundhedskoordinator Britta Olsson. I særlige tilfælde kan borgeren i samråd med lægen og fysioterapeuten få en ny henvisning til endnu et fire måneders forløb.