Motion på recept i hele landsdelen

Stort set alle deltagere i forsøgsprojekt med motion er tilfredse. Erfaringerne med lægeordineret motion til diabetes 2 patienter i tre nordjyske kommuner er så gode, at ordningen nu bliver udvidet til hele amtet

I det seneste år har lægerne i Brønderslev, Dronninglund og Skagen kommuner haft mulighed for at ordinere motion til patienter med såkaldt gammelmandssukkersyge. Det tilbud er der i alt 56 patienter, som har taget imod. Og de er stort set alle særdeles tilfredse med forløbet på tre måneder, og omkring halvdelen forsikrer, at de vil fortsætte med at motionere. Undervejs er patienterne blevet testet løbende. Og målingerne viser, at en del af patienterne rent faktisk har fået et bedre helbred - dokumenteret med bedre kondition, lavere kolesteroltal og lavere blodtryk. Kun fem af de patienter, der har fået ordineret motion som forebyggende "medicin", er faldet fra undervejs. Resten har motioneret mindst to-tre gange ugentligt. Totalt har de deltagende patienter tredoblet deres daglige motion seks måneder efter, at de fik udskrevet recepten. Hovedparten af lægerne i de tre kommuner, der har deltaget i forsøget, har benyttet sig af muligheden for at udskrive motion på recept. De læger, der har deltaget, er gennemgående tilfredse med forløbet. Det samme gælder de fysioterapeuter, der har været involveret i forsøget. På ét punkt har forsøget ikke levet op til forventningerne. Over halvdelen af dem, som lægerne har foreslået at motionere på recept, har sagt nej tak. Ifølge lægerne har begrundelserne været manglende tid til at deltage i organiseret motion, tidspunkterne og prisen. På den baggrund vil amtets sundhedsforvaltning differentiere tilbudene, så det i højere grad matcher den enkelte patients behov og formåen. Opgaven søges løst gennem aftaler med sundhedscentre, klinikker og andre, som kan sammensætte et motionsprogram. - Som alt andet nyt har nogle mennesker måske været en smule skeptiske over for dette projekt. Men jeg er ikke i tvivl om, at nordjyderne vil blive mere og mere motiverede for at dyrke motion som forebyggende middel, siger Karl Bornhøft (SF), formand for amtets sundhedsudvalg. - Jeg tror såmænd, at vores største problem om nogle år vil være at finde de nødvendige penge på budgettet, selv om forebyggelse på længere sigt betyder bedre livskvalitet og færre udgifter til behandling. For der er ingen tvivl om, at langt flere sygdomme kan forebygges ved hjælp af motion, tilføjer han. Sundhedsudvalget skal på sit møde torsdag drøfte udvidelsen af motionsprojektet til hele amtet. Ifølge Karl Bornhøft er der ikke tvivl om, at det bliver vedtaget, da medlemmerne i udvalget alle tidligere har tilkendegivet, at de er positive over for forslaget.