Motion på recept i stedet for piller

90 nordjyder tilbydes motion på recept

NORDJYLLAND:Foreløbig vil 90 nordjyder blive tilbudt motion i stedet for tabletter, når de næste gang kommer til lægen. Nordjyllands Amt har sat et pilotprojekt i gang i tre kommuner - Brønderslev, Dronninglund og Skagen. De praktiserende læger vil fra 1. oktober anføre motion på recepten. Det er i første omgang type 2-diabetikere - personer med "gammelmands-sukkersyge" - der kommer i betragtning. - Vi har besluttet at teste tre forskellige modeller, fortæller formand for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF), til NORDJYSKE Stiftstidende. I Brønderslev foregår motionen i Sund By. I Dronninglund er indgået en aftale med en privat fysioterapeut, mens det i Skagen er et træningscenter, som kommune og amt driver ved siden af sygehuset, der skal benyttes. - I hver af kommunerne er der 30 borgere, der indgår i projektet, fortæller Karl Bornhøft. Når forsøgsperioden på seks måneder er slut, skal projektet vurderes, og jeg har store forventninger til det. Meget tyder på, at projektet så udbredes til hele amtet. I Sund By i Brønderslev er man klar til at sætte projektet i gang. - Når de private læger udsteder recepten, henvender vedkommende sig til Sund By, og så laver vi en plan for motionen, fortæller sundhedskoordinator Inge Tengnagel fra Sund By. Hun understreger, at Sund By kun er en slags igangsætter. - Det er planen, at aktiviteterne skal ud i foreningerne, og det betyder, at foreningerne også skal indstille sig på at have andre tilbud end i dag. Inge Tengnagel tilføjer, at doseringen typisk vil være motion tre gange om ugen sammen med 8-10 andre, der er i samme situation. Hver gang motioneres i en time. - Efter tre måneders fysisk aktivitet vil man uden tvivl føle større velvære, og forhåbentlig have lyst til at fortsætte med at være fysisk aktiv. Det koster 500 kr. for tre måneders motion. Sundhedsfremmekonsulent Jane Pedersen fra Nordjyllands Amt understreger, at der følges op på de personer, der får Motion på recept flere gange - indtil et år efter receptudstedelsen. Ifølge formand for Brønderslev Kommunes social- og sundhedsudvalg, Birgitte Josefsen (V), bakker lægerne op om initiativet. Der er holdt et møde med de praktiserende læger, hvor Motion på recept var på dagsordenen. - Lægerne var meget positive, og tror også meget på ideen, bemærker Birgitte Josefsen. Birgitte Josefsen understreger, at mange af de sygdomme, der opstår, skyldes forkert livsstil. - Og her kan motionen hjælpe, siger hun. Amtets sundhedsudvalg har afsat 200.000 kr. ekstra til initiativet. Ifølge Karl Bornhøft kendes ideen med Motion på recept især fra Sverige, og Ribe, Vejle og Ringkøbing Amt har allerede lignende initiativer i gang. - Og med succes, bemærker Karl Bornhøft. Karl Bornhøft håber på, at Motion på recept kan være med til at begrænse sundheds-udgifternes stigning. Han er ikke sikker på, at der er mange penge at spare.