Medicin

Motion på recept udvides

Flere kan bruge tilbuddet

De praktiserende læger i Brønderslev Kommune har tidligere henvist deres patienter til motion på recept i Sund By på Nordjyllands Idrætshøjskole.FOTO Henrik Louis

De praktiserende læger i Brønderslev Kommune har tidligere henvist deres patienter til motion på recept i Sund By på Nordjyllands Idrætshøjskole.FOTO Henrik Louis

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Det er slut med forskellige tilbud om motions på recept til borgerne i Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget har nemlig besluttet, at tilbuddet skal være til alle borgere med en diagnose, hvor motion skønnes at være en fordel. Hidtil har det været sådan, at lægerne har henvist borgerne i den vestlige del af kommune, til ¿Motion på Recept¿ i Sund By på Nordjyllands Irætshøjskole. Desuden har tilbuddet været rettet mod alle borgere, hvor lægen har skønnet, at motion vil være en fordel. Derimod har Motion på Recept i den østlige del af den nye kommune været forbeholdt type 2 diabetes og tilbuddet er foregået på Klinik for Fysioterapi i Dronninglund. - Det bliver et kommunalt tilbud som en del af Sund By og tilbudt alle diagnosegrupper, hvor man vurderer, at den fysiske aktivitet vil have en gavnlig effekt, siger udvalgsformand, Peer Thisted (S). Samtidig har udvalget besluttet at opsige aftalen med Danske Fysioterapeuter, en aftale kommunen har overtaget fra det tidligere Nordjyllands Amt. Det betyder blandt andet, at flere fysioterapeuter nu får mulighed for at byde ind på opgaven. - Det er en organisering fra det tidligere amt, og der har kun været en fysioterapeut i hele kommunen. Nu skal det udbydes til nogle flere fysioterapeuter, men det kan sagtens være, at der er kun er nogle få, der byder ind, for det kræver en del kapacitet, da der ofte er 4-8 patienter ad gangen, siger Peer Thisted.