Motionsklub mister 70.000 kr.

Klub får skåret næsten det halve af det kommunale lokaletilskud, og det ryster bestyrelsen.

EMNER 1. september 2011 10:32

Der er noget af en forskel på at få 152.000 kr. og 82.000 kr. i kommunalt tilskud. Nærmere betegnet 70.000 kr., og det beløb går Skovsgård Motionsklub glip af i år, hvis politikerne i folkeoplysningsudvalget fastholder indstillingen fra forvaltningen. Der gives nemlig kun lokaletilskud til foreningerne for de timer, hvor der er en organiseret holdaktivitet med instruktør, og da motionsklubben har et system med fri adgang til motionsrummene fra kl. 06 morgen til 22 aften og kun instruktør i en del af timerne, gives der ikke tilskud til alle timerne i de lejede lokaler. - Det er ellers en ordning, der fungerer utrolig godt, og vi har fat i en rigtig stor målgruppe, forklarer formanden for motionsklubben Torben Hjorth. Klubben har klaget over det beskårede tilskud til kommunen, men der er ikke megen udsigt til at klagen imødekommes. Faktisk skulle klubben også tilbagebetale tilsvarende beløb for 2010 og 2009, men de penge har Jammerbugt Kommune dog opgivet at få ind på grund af beløbets størrelse. - Det er ikke realistisk at inddrive, vurderer udviklingsafdelingen. - Vi håber, at politikerne lytter til vores klage, men gør de ikke det, må vi skære ned i lejeaftalen med Multihuset, erkender Torben Hjorth. - Vi vil nødig sætte kontingentet op, fordi vi har fat i så mange forskellige grupper i alle aldersklasser, som er rigtig glade for at bruge stedet. Hvis det bliver dyrere, er jeg bange for at en del af dem vil stoppe, siger han. Skovsgård Motionsklub har ganske vist samlet en pæn buffer-formue på over 100.000 kr., men det er penge, som skulle bruges til at udvide for, fordi der er brug for mere plads og udstyr til de mange medlemmer. - Det kommer så ikke på tale, sukker Torben Hjorth. - Med den nedskæring er de hurtigt væk. De øvrige motionsklubber i kommunen er underlagt samme regel om, at der kun ydes tilskud til timer med holdaktivitet under ledelse af en instruktør.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...