Aalborg

Motionsstier i Aalborg

STIER:Samvirkende Idrætsforeninger Aalborg (SIFA) siger (i NORDJYSKE Stiftstidende 10. april), at politikerne ikke gør det godt nok, at de ikke lever op til de fine ord om sundhedsfremme. Haller er dyre og måske er det ikke det, der er mest brug for. I Linköping, hvor min søn og svigerdatter bor, er der ca. 500 meter fra deres hus en lille skov, hvor der er lavet en sti, der er beklædt med træflis og hvor der er afmærkning for hver kilometer samt lys, der tændes efter mørkets frembrud i den mørke årstid. I Linköping findes et andet og større "Fritidsområde", som det også kaldes. Der er en stor parkeringsplads og en bygning med omklædnings- og badefaciliteter samt et cafeteria. Ude i terrænet er der afmærkede ruter af forskellig længde. Der er også lys på nogle af ruterne. I terrænet er der udstillet poster til orienteringsløb. I cafeteriet kan man købe O-kort. Man kan altså køre til stedet. Parkere sin bil, gå ind i bygningen og klæde sig om, evt. købe et O-kort i cafeteriet og gå udenfor, hvor der en lang, overdækket væg. Her kan man vælge den rute, man vil løbe og tegne posterne ind på sit kort. Ude på ruten står der en bogstav/tal kombination ved posterne, således at man, når man kommer tilbage efter løbe eller gåturen, kan gå om på den anden side af "væggen" og kontrollere, om det er de rigtige poster, man har besøgt. Hvis man bare vil gå eller løbe en tur, følger man en af de afmærkede ruter. Når man er færdig med dagens motion, kan man tage et bad og evt. gå ind i cafeteriet og købe en kop kaffe. Linköping er en by på størrelse med Aalborg. Rundt om Stockholm findes der seks sådanne områder. Jeg har flere gange besøgt områderne i Linköping, ligesom jeg flere gange i 1972 har besøgt det ene af områderne ved Stockholm. I Linköping har jeg kun spadseret på disse stier. I Linköping har der hver gang været mange motionister i disse områder. Jeg synes, det ville være en god ide at få lavet et sådant arrangement, f.eks. i Hammer Bakker.