Motionstilbud i Stenum

Nyt Fitnesscenter er med til at forbedre borgernes sundhed

Tina Raunsmed er én af instruktørerne. Her præsenterer hun én af træningsmaskinerne. Foto: Kurt Bering

Tina Raunsmed er én af instruktørerne. Her præsenterer hun én af træningsmaskinerne. Foto: Kurt Bering

Der var mange rosende ord til Stenum for at gøre en indsats for borgernes sundhed. Det var borgmester Lene Hansen, der indviede det ny motionscenter, TSI-Fitness, der er indrettet i tilknytning til Stenum Hallen. - En undersøgelse viser, at 20 procent af borgerne i Brønderslev Kommuner ikke kan leve det liv, de gerne vil. - Der er derfor brug for en forebyggende indsats, og det er idrætsforeningen i Stenum med at gøre noget ved. Lene Hansen priste også det sammenhold, der er i Stenum. - I har stået sammen om skolen. I har bygget en hal i fællesskab, og nu fitnesscentret. Det er en enestående indsats, sagde hun. Med en "guldsaks" klippede borgmester Lene Hansen snoren over til centret, og hun udtrykte håb om, at det må blive flittigt benyttet. Formand for fitnessklubben, Stig Andersen, kom også ind på den solstrålehistorie, det er, at der rykkes i Stenum, når der skal laves frivilligt arbejde. Stig Andersen siger, at arbejdet er gået planmæssigt. Spaden blev stukket i jorden omkring 1. oktober. En af dem, der har presset på for at få en mangeårig drøm realiseret, er Kjeld Andreasen. - Jeg har dårlig ryg, og kommer meget i fitnesscenter, fortæller han. Han har selv meldt sig som én af de 27 instruktører. Instruktørerne er uddannet via DGI. Instruktørerne er mellem 18 og 70 år, og flere Krudtugler har meldt sig som instruktører. Motionscentret er åbent for træning fra i dag. I går var fysioterapeut Janne Søndergaard fra Sund By på stedet, for at måle fedtprocent, BMI osv. for medlemmerne, inden de begynder træningen. Hun kommer igen efter ca. to måneder for at foretage samme målinger. Stig Andersen håber på, at der bliver ca. 100 medlemmer i TSI-Fitness. - Mange har kørt udenbys for at motionere, men det behøver man ikke længer. Det ny fitnesscenter har kostet godt én mio. kr., men det har kun været muligt at gøre det for den pris på grund af en masse frivilligt arbejde. Der er tale om et byggeri på 160 kvadratmeter. Der mangler kun småting i form af udvendig fugning samt maling, som må afvente bedre vejr. Stig Andersen fortæller, at TSI-Fitness har fået 200.000 kr. i rentefrit lån af DGI, ligesom Lokale og Anlægsfondens Værestedspulje har givet tilsagn om 150.000 kr. Desuden har Spar Nord Fonden og Nordjyske Bank i Løkken bevilget penge. Der er maskiner alene for godt 400.000 kr. Motionscentret følger DGI-regler. Det vil sige, at vægtene ikke er så tunge. - Det sker for at holde uheldige elementer væk, siger Stig Andersen. Motionscentret er også underlagt Antidoping Danmark, hvilket betyder, at der kan gennemføres dopingkontrol af brugerne.