Motorbanen for lov at blive i 12 år

Et mindretal i byrådet mener, at kommunens overordnede planlægning må gå forud for en klubs investeringsplaner

HADSUND: Det var Hadsund Motorklub, der vandt. Sådan konstaterede borgmester Karl Christensen (S), da et byrådsflertal torsdag havde besluttet, at klubben kan få sin lejeaftale for banen i Hadsunds industrikvarter forlænget med 12 år. I øvrigt efter en længere debat, der involverede usædvanligt mange byrådsmedlemmer. Formanden for teknisk udvalg Knud Christensen (V), mente, at byrådets planlægning for byens udvikling må gå forud for motorklubbens investeringsplaner, hvis man skal opretholde troværdigheden. Han fastholdt, at en otte-årig periode måtte være nok til, at man kan finde en ny placering af banen. Hans blev bakket op af blandt andre partifælle Lars Petersen, der erklærede, at han havde svært ved at se sammenhængen imellem, at man generelt lægger stor vægt på at begrænse støjproblemer, når man udarbejder lokalplaner, og at man så tillader, at motorbanen for lov at blive. Flertallet hæftede sig dog ved, at motorklubben er et aktiv, og at det kan være svært at finde et andet egnet sted til banen. Johannes Sørensen (T) kunne således ikke "i sin vildeste fantasi forestille" sig, at blandt andre amtets miljøfolk ville acceptere en anden placering, og understregede, at der aldrig har været klaget over støjen. Rita Moore (S) slog til lyd for, at der er forskel på støj. Hun kaldte lydene fra motorbanen for en hyggelig summen og et vidnesbyrd om, at unge mennesker tog sig noget fornuftigt til. Hun mente, at det er langt værre, at folk i boligområderne benytter motoriserede plæneklippere, hækklippere og motorsave "på de mest tåbelige tidspunkter". Knud Christensen bemærkede, at dét kan man ikke forbyde. Hans udvalg ville i første omgang ikke indgå en langtidskontrakt og signalerede i stedet til klubben, at den skulle finde et andet sted at være. Udvalget fik imidlertid sagen tilbage med en anmodning om at fremlægge planlægningsmæssige argumenter. - Da trak vi lidt på smilebåndet, sagde Knud Christensen, der mente, at økonomiudvalget som planudvalg burde kende planerne for Lille Holmegård-området. Han anførte, at det næppe ville lette tilflytningen til området, at der ligger en larmende motorbane så tæt derved. Mogens Jespersen (V) forsøgte at slå bro over uenigheden og foreslog, at kommunen forsøger at finde en anden placering og at klubben imens investerer i flytbare bygninger. Han mindedes, dengang han var med til at stifte klubben, og at man var tæt på at sige nej til banen, fordi den lå for langt ude af byen, og forudså nu, at Hadsund om 25 år - ville være den eneste by i Danmark, med en motorbane midt i byen. Flertallet holdt dog fast ved økonomiudvalgets indstilling.