Motorcykelklub flytter fra Serritslev

Naboklager tvang MC’erne til at finde nyt klubhus - politikerne har sagt god for ny placering på V. Starengvej

MANNA:Motorcykelklubben Unchained Dogs M.C., der består af 11 medlemmer, kan nu flytte i nyt klubhus på V. Starengvej 554. Klubben flytter fra Kroggårdsvej, hvor aktiviteterne ikke kunne overholde støjkravene. Politikerne i teknik- og miljøudvalget har netop sagt god for en landzonetilladelse til klubben på ejendommen på V. Starengvej. - Motorcykelklubben har været på udkig efter en anden beliggenhed. Vi har sagt ja til ansøgningen, idet vi sammen med forvaltningen vurdere, at stedet på V. Starengvej vil være den optimale beliggenhed med mindst mulig gene for naboerne, siger Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. - Til gengæld har vi i udvalget tilkendegivet, at støjkravene også eksisterer her. Det er klubbens eget ansvar, at driften af klubhuset og aktiviteterne omkring huset lever op til de støjkrav, der nu engang er gældende i det åbne land, tilføjer Karsten Frederiksen. Ejendommen er frastykket en landbrugsejendom og står tilbage med bygninger og et samlet areal på 1.500 kvadratmeter. Klubben oplyser i ansøgningen, at klubhuset skal bruges som samlingssted for klubbens medlemmer. Og at der bliver tale om en ugentlig klubaften, samt to-fire årlige sammenkomster for indbudte MC-klubber. Derudover regner medlemmerne med, at vedligeholdelsesarbejde på motorcyklerne også vil foregå på ejendommen. Der vil i den forbindelse ikke være tale om et egentligt værksted, men alene pleje af egne motorcykler. Af øvrige aktiviteter nævner motorcykelklubben åbent hus arrangementer, fødselsdage, julefrokost, generalforsamling, videoaftener, arbejdsweekender og fællesture med andre motorcyklister. I forhold til støj er det teknisk forvaltnings vurdering, at der kan opstå gener: ”Dette skyldes de lave vejledende støjgrænser, der er i aften- og natperioden i det åbne land. Imidlertid må det betegnes som nærmest umuligt at finde et sted til den pågældende aktivitet, hvor der ikke kan opstå mulighed for gener for naboområder, så det vil være et spørgsmål om at sikre, at de vejledende støjgrænser overholdes ved klager. Dette kan være vanskeligt, men det må blive en vurdering mellem støjdæmpende tiltag i form af for eksempel ændrede driftsmønstre.”, skriver forvaltningen. I svarskrivelsen til klubben understreger Brønderslev Kommune, at de vejledende støjgrænser er særdeles lave, og derfor bør enhver aktivitet efter klokken 22 minimeres. Teknisk Forvaltning har gennemført nabohøring blandt relevante naboer, og der har ikke været indvendinger for den kant. Fra klubhus til nabobeboelse var der på Kroggårdsvej en afstand på cirka 50 meter, mens der på den nye placering er 250 m til nærmeste beboelse.