Motorerne på kraftvarmeværket skal måske udskiftes med større

Værket kører på højeste kapacitet

BRØNDERSLEV:Varmeforsyningen i Brønderslev kører i bogstaveligste forstand på højtryk - de syv motorer på Brønderslev Kraftvarmeværk kører for fulde omdrejninger. Det har således været nødvendigt at sætte varmeværkerne på Nordens Allé og Eventyrvej - der hver især har to kedler - i drift. På et forbrugermøde, som kommunens forsyningsudvalg holdt på Brønderslev Kraftvarmeværk på Virksomhedsvej, oplyste formand for forsyningsudvalget, Ole Lysgaard Jensen (V), at det er påkrævet med en udvidelse af kraftvarmeværket. - Der er mulighed for blot at opstille en ottende motor. Men der er måske bedre økonomi i at udskifte de nuværende, syv motorer, som hver især har en kapacitet, der svarer til ca. tre mio. megawatt el, med generelt større motorer. Fra 2006 skærpes miljøkravene. I dag slipper fire-seks procent af naturgassen ubrændt gennem skorstenene, ligesom der også ledes uforbrændt kulbrinte ud. Den mængde skal nedbringes til en tiendedel. - De nye motorer skal således udnytte gassen bedre, fortalte driftsleder på Brønderslev Kraftvarmeværk, Thorsten Djernæs. Der var en del spørgsmål fra forbrugere. Formand for Brønderslev Grundejerforening, Jørgen Jensen, ønskede at vide, hvor stor gælden er på Brønderslev Kraftvarmeværk. Ole Lysgaard Jensen oplyste, at den er 94 mio. kr. Der blev i 1995 optaget et lån på 110 mio. kr. - Men der er hensat 23 mio. kr., som kan bruges til at udjævne varmetaksterne, oplyste han. Energivejleder Peter Larsen advarede mod at investere for mange penge på kraftvarmeværket. - Der bliver nok andre priser på den el, der produceres på kraftvarmeværket. Det har vi jo oplevet med vindmøllerne, bemærkede han. Peter Larsen opfordrede også til at tænke på biobrændsler og varme fra jorden. Ole Lysgaard Jensen: - Vi er opmærksomme på, at der findes varme i jorden under Brønderslev, men biobrændsler tør vi nok ikke satse på. Jørgen Lange undrede sig over, at det allerede nu er nødvendigt at udvide kapaciteten på kraftvarmeværk. Ole Lysgaard Jensen henviste til den store udbygning, der er sket i Brønderslev. - Nu er ny andelsbolig-projekter på vej, og der kommer til at ske en del i nordbyen, så det er påkrævet med øget kapacitet, sagde han. Ole Lysgaard Jensen oplyste, at der også skal investeres en del på vandværkerne. Omkring fem mio. kr. regnes der med over en årrække. - Vandforsyningen er blevet udvidet, fordi små vandværker har ønsket at blive tilsluttet den kommunale vandforsyning. Fra kommunal side stræber vi ikke efter, at vandforsyningen skal koncentreres. Det har vist sig, at det har været et problem at få folk til at gå ind i bestyrelses-arbejde, oplyste Ole Lysgaard Jensen.