Motorveje

Motorvej før tiden

Vejdirektoratet snød og åbnede motorvejen to-tre timer før

Ø. BRØNDERSLEV: I mange år har nordjyske politikere krævet motorvej til tiden - det har det knebet lidt med. Men i går fik Brønderslev et nyt stykke motorvej nogle timer før tiden. - Vi mente ikke, at motorvejen kan tage så stor belastning. Derfor meldte vi på forhånd et forkert åbningstidspunkt ud, indrømmer Kaare Abrahamsen fra Vejdirektoratet. Hans kollega, Helle Blæsbjerg, sagde så sent som dagen før, at vejen nordpå fra Ø. Brønderslev først ville blive åbnet senest kl. 16 - måske lidt før. 21 km ny vej Men allerede ved 13-tiden var de færdige med at holde taler i Hjørring, og politiet havde gennemkørt den 21 km lange strækning et par gange. Kl. ca. 13.10 fik de første bilister lov til at køre ned på motorvejen fra broen på Ø. Brønderslevvej. Og samtidig fik bilister på motorvejen sydfra lov til at fortsætte forbi Brønderslev - med politiet i spidsen. Mange havde fundet vej til broen for at se den første trafik på den nye vej. En af dem var Henrik Bertelsen, Brønderslev, der var kørende på sin næsten 30 år gamle, sorte BMW. Den har kørt over 70.000 km, så den smule vej var intet. Og BMW'en og Henrik Bertelsen var samtidig de første sydfra på det nye stykke vej. - Jeg kom egentlig bare for at kigge. Men da jeg hørte, at der ikke var så længe til, at motorvejen blev åbnet, tog jeg chancen og blev - for at prøve den nye vej, fortæller han. Han tog dog kun turen til Vrå og tilbage igen. - Jeg tror nu ikke, det ret meget hurtigere til Hjørring. Kun, hvis man skal i den nordlige del af Hjørring - eller længere nordpå, er det en fordel, mener Henrik Bertelsen, der til daglig har sit eget glarmesterfirma. Blandt de mange andre på broen var Anker Hansen fra Ø. Brønderslev. Han var med til at bygge den første stump motorvej i Vendsyssel for entreprenør Frits Halvorsen, Brønderslev, nemlig fra Limfjordstunnellen til Bouet. 32 år undervejs - Tænk sig, at det er 32 år siden - at det skulle vare så længe, inden vi fik motorvejen helt herop, funderer han. Anker Hansen kører på cykel, så han var ikke ude på motorvejen på åbningsdagen. Men han har tyvstartet: - Jeg har fulgt hele byggeriet af vejen på tæt hold. Somme tider har jeg cyklet lige efter en asfaltmaskine - eller kørt på vejen, når de fik en ny strækning færdig, fortæller den 68-årige pensionist. Straks efter åbningen gik teknikere i gang med at fjerne nogle skilte og fjerne plastikken omkring nye skilte. Lokalbefolkningen ser frem til, at trafikken - specielt af store lastbiler - på Ø. Brønderslevvej fra nu af bliver knap så intens. Det samme gælder indfaldsvejene til og fra Brønderslev, navnlig Østergade. Motorvejen mellem Aalborg og Hirtshals har fået navnet "Hirtshalsmotorvejen". - Når den nu ikke kunne hedde "Brønderslevmotorvejen", så er det da ok, siger Karsten Frederiksen (K), formand for teknik- og miljøudvalget, der har godkendt det nye navn. Det sidste, lille stykke motorvej til Hirtshals ventes fædig i 2004.