Motorvej giver mere mylder

Kommunen klar til at løse problem på Frederikshavnsvej

Motorveje 28. september 2002 08:00

HJØRRING: - Frederikshavnsvej; Det bliver surt, erkender kommunens planchef Svend Jakobsen. Han taler om udkørslen på Frederikshavnsvej fra forretninger og virksomheder, når den nye motorvej gør Frederikshavnsvej til den centrale indfaldsvej til Hjørring. Problemet er mærkbart i myldretiden i dag, men stiger naturligvis, når motorvejen åbner. Udkørselsproblemerne er ifølge Svend Jakobsen og planlægger Tonni Hansen de eneste større problemer, som motorvejen vil skabe. Og begge planlæggere regner med, at de kan løses. Ved eksempelvis at åbne Hestkærvej til Alberts Gingevej. Den er i dag lukket på grund af mange trafikuheld tidligere i krydset Hestkærvej/Alberts Gingevej. En trafiksikker rundkørsel i krydset skal løse problemet. Så kan bilisterne komme væk fra Frederikshavnsvej. - Samtidig kan der åbnes for, at flere virksomheder op til Frederikshavnsvej kan få udkørsel til Albert Gingesvej, siger Svend Jakobsen. Planlæggerne overvejer også at udnytte hele Frederikshavnsvej bredde for at lette udkørsel fra forretninger og virksomheder i myldretiden. Andre steder i landet har man med stor succes lagt en chausse-belægning(brosten) i midten af en bred vej. Så kan bilisterne køre ud på brostenene og og holde i venteposition i midten, mens trafikken passerer på begge sider. Derefter kan de smutte ind i et hul i trafikken. Falck er dog ikke så vilde med den idé. De benytter ofte midten af Frederikshavnsvej til at køre fuld fart under udrykning. Der er ikke taget endelig stilling til ideerne. Problemet opstår i øvrigt kun på stykket fra ringvejen ind mod byen. Fra motorvejen til Ringvejen skal forsyningsveje bag virksomhederne løse problemet. Forberedt siden 1999 Kommunen har forberedt sig på motorvejens komme siden 1999. Det år modtog man den færdige trafikrapport, som firmaet COWI Consult udarbejdede for kommunen i 1998. COWI Consult har lavet en såkaldt trafikmodel baseret på overordentlig fintmaskede trafiktællinger af byens vejstrækninger. Kommunen bad naturligvis COWI Consult om også at beregne trafikstigningen, når motorvejen åbner. Den overordnede konklusion er, at Hjørrings vejnet kan klare det forventede pres med kun få justeringer. Kommunen har dog adskillige aflastningsløsninger i baghånden, hvis undersøgelsens konklusioner ikke holder vand. Man har sikret sig aftaler med amtet om yderligere vejforbedringer, hvis der kommer flere biler end forventet. Koncentration omkring bycenter Parallelvej og Sæbyvej er to andre veje af interesse, når motorvejen åbner. På Parallelvej kommer det store bycenter til at ligge på Møller Lee grunden med udkørsel til Parallelvej. Da Frederikshavnsvej som bekendt fortsætter over i Parallelvej, trækker en del motorvejstrafik forbi bycenteret. - Det bliver ikke noget problem. Der kommer til at køre godt 14.000 biler på Parallelvej. I dag kører der i gennemsnit 10.000. De godt 14.000 svarer til trafikken i Østergade, før den blev sivegade, siger Svend Jakobsen. Det er på tale, at gøre hele Østergade til gågade. Kommunen har spurgt et velrenomeret firma til råds om bycentret, og firmaet melder, at det bliver muligt at lave lysreguleringer og svingbaner, der kan tage trafikken fra bycentret. Lysreguleringen ved bycentret kobles sammen i "grønne bølger" med de andre lysreguleringer på Parallelvej. Svend Jakobsen ser ingen voldsomme trafikale problemer. - Dermed ikke sagt, at der ikke er problemer. Det tager længere tid at komme igennem på Parallevej, når der er pres på. Hjørringenserne kommer til at holde mere i kø, siger Svend Jakobsen. Han forudser, at nogle bilister i højere grad vil benytte centerringen, der leder trafikken udenom bymidten, hvis man ikke absolut er tvunget til at benytte Parallelvej. - Man sparer jo meget tid ved at bruge motorvejen helt til Hjørring. Så kan folk godt forstå, at de bliver nødt til at vente en smule ved nogle lysreguleringer, siger Tonni Hansen. Uenighed om Sæbyvej Vejdirektoratet forudser, at bilister vil dreje fra motorvejen og i vid udstrækning tage Sæbyvej ind til Hjørring. Den tror hverken Svend Jakobsen eller Tonni Hansen på. Kommunen har dog sikret, at amtet vil lave en ekstra højresvingsbane ved rundkørslen, hvor Sæbyvej møder Ringvejen, hvis Vejdirektoratets forudsigelser kommer til at holde stik. På den måde undgår man en trafikprop i rundkørslen. Hvis bilisterne kommer ad Sæbyvej og i højere grad vælger at bruge Frilandsvej ind til byen, så kommer der trafikdæmpende foranstaltninger på Frilandsvej, lover Svend Jakobsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...