Motorvej giver uventet trafikpres

Trafiktælling viser 3300 flere biler end Vejdirektoratet spåede

Biler 4. juli 2003 08:00

HJØRRING: Hjørring Kommunes nyeste trafiktælling på Frederikshavnsvej viser en stærk stigning i antallet af biler. Stigningen er væsentlig højere end Vejdirektoratet forudsagde ved motorvejens åbning. Da Hjørring Kommune, amtet og Vejdirektoratet skulle gætte på antallet af biler på Frederikshavnsvej efter motorvejens åbning, mente Vejdiretoratet, at 5700 biler i årsdøgnstrafik - gennemsnit på alle ugens dage, inklusive weekend - var meget højt sat. Tallet gjaldt strækningen fra motorvejen ind til rundkørslen ved Ringvejen. Den nyeste måling fra perioden 18-25. juni afslører, at Frederikshavnsvej lægger asfalt til 9000 biler i døgnet. - Vejdirektoratet mente, at bilisterne ville vælge motorvejsafkørsler sydpå, så størstedelen af trafikken til Hjørring by kom ind ad Sæbyvej og Aalborgvej. Noget vi ikke troede på. Vi bad derfor på forhånd om et møde med Vejdirektoratet, hvis vi skulle få ret, siger Ole Ørnbøl (S), formand for udvalget for teknik og miljø. Mødet finder sted efter sommerferien Kommunen har tidligere luftet tanken om at udbygge Frederikshavnvej til enten tresporet eller firesporet vej, hvis trafikmængden steg voldsomt. Men det afviste Vejdirektoratet med den begrundelse, der er nævnt ovenfor. - Vi er meget opmærksomme på, at der kører flere biler, og vi vil holde Vejdirektoratet op på dets løfter, understreger Ole Ørnbøl. Kommunen har også fået målt strækningen på Frederikshavnsvej vest for rundkørslen. Målingen blev foretaget næsten ud for NORDJYSKE. På strækningen findes der ingen tal at sammenligne med fra tidligere målinger. Men antallet af biler er højt. - Vi vurderer, at der er sket en stigning i trafikmængden på strækningen. Det er også den fornemmelse, man får, hvis man har ærinde i forretninger på Frederikshavnsvej. Det er blevet sværere at komme ud på Frederikshavnsvej igen, siger ingeniør ved Hjørring Kommune, Mogens Christensen. Tallene viser 12.300 biler i årsdøgntrafik. Hvis man går ind og studere tallene på de enkelte hverdage, afslører fredag sig som topscorer. Her kørte 15.775 biler i døgnet fredag 20. juni. Dagen før lå tallet på 14.900 biler, mens lørdag placerede sig på 11.590 biler og søndag lå på 7.014 biler i døgnet. Kommunens embedsmænd har allerede overvejet forskellige løsningsmodeller på denne strækning. Blandt andet en bred midterrabat, som bilisterne kunne bruge som venteposition, men de holdt og ventede på at svinge ind til en forreting. Kommunen har også talt biler på Ringvejen syd for rundkørslen. Her er der til gengæld tale om et fald. I 2001 talte amtet 12.200 biler i årsdøgntrafik, i dag viser kommunens måling 11.200 biler. Hverdagsgennemsnittet ligger dog på 13. 465 biler i døgnet. Til september vil kommunen lave nye tællinger på Sæbyvej for at danne sig et overblik over trafikpresset dér. Hvis der konstateres en væsentlig stigning der, har Hjørring Kommune en aftale med amtet. Da kommunen overtog en del amtsveje, fik politikerne tilsagn om en kvart rundkørsel mere ved Sæbyvej og Ringvejen, hvis der kom væsentligt flere biler. Altså et ekstra spor til at tage trykket mod nord.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...