Redningsvæsen

Motorvej har medfært færre ulykker

BRØNDERSLEV:- Etableringen af motorvejen har medført, at der er sket langt færre ulykker med fastklemte personer. Det kunne beredskabschef Jens Anker Gere oplyse i forbindelse med nytårsparolen på Falck-stationen i Brønderslev. Han oplyste, at der i 2004 kun én gang er rykket ud med frigørelses-udstyr, og det var til en ulykke på Jerslevvej i begyndelsen af året - og altså ikke på motorvejen. I 2003 skete det tre gange, mens det i 2002 var syv gange, der blev rykket ud med frigørelses-udstyr, og otte-ti gange har været det normale. Jens Anker Gere er ikke i tvivl om, at det lave antal udrykninger med udstyret er en følge af etableringen af motorvejen. Antallet af brande er kommet ned på et normalt leje igen. I 2004 rykkede Falck/Brønderslev Kommunes Redningsberedskab ud til 106 brande mod 135 i 2003. Tallet var i 2002 125 og i 2001 103. Antallet af brande har varieret fra tre-fire i en måned til 12-15 i en anden måned. Jens Anker Gere kunne konstatere et fald i udrykninger til blinde alarmer fra 29 i 2003 til 22 i 2004. - Der rykkes stadig ud for mange gange til blinde alarmer. De udgør ca. 20 procent af det samlede antal udrykninger, hvor man i nogle kommuner er på 30-35 procent. - Vi har 68 gange rykket ud til deciderede brande mod 73 gange i 2003. I 11 tilfælde mod 16 tilfælde året før er der kørt ud til bekæmpelse af farlige stoffer. Jens Anker Gere kunne oplyse, at man er ved at forberede en sammenlægning af beredskaberne i Brønderslev og Dronninglund. - Jeg har haft flere drøftelser med min kollega i Dronninglund, Preben Foged, men i begyndelsen af 2005 skal vi snakke mere konkret, sagde Jens Anker Gere. Den ny struktur skal være på plads 1. januar 2007, samtidig med, at kommunalreformen træder i kraft. Med ny regler har der været frygt for, at nogle kommuner vil få et discount-beredskab. - Det tror jeg ikke vi skal frygte, at kommunerne her vil skære i beredskabet.