Viborg

Motorvej uden erstatning

VIBORG:Jarl Nørgaard, der driver en maskinstation ved Hjallerup får ikke yderligere erstatning for de gener, som den nye motorvej mellem Vodskov og Frederikshavn påført ham. Vestre Landsret i Viborg har netop stadfæstet de afgørelser, som Taksationskommissionen tidligere har truffet. Jarl Nørgaard måtte afgive godt fire hektar jord til motorvejen, og fik ved ekspropriationen en erstatning på 775.000 kroner, men intet for støj og nærhed til motorvejen. Selve vejen ligger 120 meter fra stuehuset, og Jarl Nørgaard krævede 175.000 kroner i yderligere erstatning for støj, indsigt fra vejen og tabt liebhaveri. Men Vestre Landsret mener ikke, at motorvejen giver flere ulemper end dem, man må acceptere som rimelige som et led i den almindelige samfundsudvikling, og landsretten mener ikke at den såkaldte tålegrænse er overskredet. Efter nederlaget skal Jarl Nørgaard betale 40.000 kr. i sagsomkostninger.