Motorveje betyder ikke øget trafiksikkerhed

Falsk varebetegnelse at sælge motorveje på øget trafiksikkerhed

NORDJYLLAND:Hvis man tror, at Vendsyssels nye motorveje vil give øget trafiksikkerhed og færre traftikdræbte, kan man godt tro om igen. Det er der slet ikke belæg for at tro, siger trafikforsker på Aalborg Universitet, Harry Lahrmann. - Umiddelbart tror man, at man sparer mange ulykker, fordi der sker færre ulykker pr. kilometer på motorvej. Men der er ingen grund til at tro, at der vil ske færre uheld i Nordjylland på grund af motorvejene. Man skal ikke sælge motorveje på trafiksikkerhed, for det er falsk varebetegnelse, siger han. Ganske vist er motorveje mere sikre at køre på end andre veje. - Men når der på de gamle landeveje bliver færre trafikanter, bliver trafikken mindre tæt. Dermed åbnes der for, at trafikanterne kan køre hurtigere og mindre forsigtigt - og så sker der, viser erfaringerne, alt i alt lige så mange ulykker som før. Antallet af ulykker pr. kørt kilometer bliver større, jo færre trafikanter der er på vejen, siger Harry Lahrmann. Samtidig påvirker det udviklingen negativt, at med motorveje bliver der flere tilkørselsveje og vejkryds. Og netop dér sker der ekstra mange uheld. AAU-forskeren bygger sin opfattelse på tal fra andre steder i landet, hvor man har fået motorveje: - En undersøgelse fra Odense viser, at da der kom motorvej her, skete der lige så mange uheld som før. Og da man åbnede motorvejen syd for Aalborg og dermed trak cirka to trediedel af trafikken væk fra Støvring og ud på motorvejen, viste det sig, at der skete lige så mange uheld på vejen gennem Støvring, selv om der var meget mindre trafik. Politikernes argumenter om, at motorveje er gode for trafiksikkerheden holder altså ifølge trafikforskeren ikke, når man ser generelt på det. - Hvis man har penge, man gerne vil bruge på trafiksikkerhed, så har jeg mange andre forslag til, hvad man kan gøre, lyder det fra Harry Lahrmann. I Vejdirektoratets folder om den ny motorvejsstrækning står der: "Vejdirektoratet forventer, at motorvejen vil være til gavn for trafiksikkerheden. Den ny motorvej forventes at overtage mere end 75 pct. af trafikken og vil dermed aflaste den hidtidige hovedlandevej, specielt hvad angår tunge køretøjer. Det betyder en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden." Helle Blæsbjerg er Vejdirektoratets projektleder for motorvejene i Vendsyssel og har været med til at skrive brochuren. Hun er ikke enig med Harry Lahrmann. Hun peger på, at man får fjernet en del af de frontale uheld ved at bygge motorveje, og at man får adskilt cyklisterne fra bilisterne. - Jeg tror på, at antallet af uheld vil blive reduceret lidt, og at alvorligheden af uheldene vil blive mindre, fordi man fjerner en del af højhastighedsuheldene, siger hun. I Nordjyllands Amt har man ikke undersøgt, hvilken betydning de eksisterende motorveje har for trafiksikkerheden. Men den generelle statistik viser, at 42 blev dræbt og 943 kom til skade i den nordjyske trafik i 2001.