Motorveje under lup

Lokalpolitik 14. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: Når den røde snor over motorvejen syd for Hjørring er klippet ved indvielsen næste lørdag, skæres en vel tredjedel af rejsetiden mellem amtets to største byer. Men i hvilken ende gavner det? Og hvordan påvirker det samfundene langs vejen? Det skal et forskningsprojekt kaste lys over i løbet af de kommende tre år. Projektet "regionale effekter af motorvejene i Vendsyssel" indledes med en konference i Brønderslev på fredag, som naturlig optakt til festlighederne lørdag. Her er der indlæg af bl.a. amtsborgmester Orla Hav, borgmester i Brønderslev Jens Arne Hedegaard, cand. mag. og forfatter Henrik Bredmose Simonsen, der har skrevet en bog om den politiske beslutningsproces bag vejen og forretningsfører Torben Ladefoged fra analysefirmaet PLS Rambøll Management. Projektet skal udføres af PLS Rambøll og Sven Allan jensen A/S i samarbejde med forskerne Jørgen Kristiansen og Lars Gelsing, Aalborg Universitet. Analyser af trafik, erhverv og byudvikling skal belyse effekten af motorvejene og og mere generelt skabe ny viden om motorvejenes betydning for trafik, erhvervs- og byudvikling. Erfaringerne fra begge grene af motorvejen i Vendyssel vil indgå, ogf der skal drages sammenligninger til motorvejen i Himmerland, der har været åben længere. Af den samlede projektpris på 3,2 mio. kr., betaler Vejdirektoratet de 800.000 kr., amtet tilsvarende og Mål2-midlerne resten. Kommuner, amt, erhvervsråd og større enkeltarbejdspladser vil blive inddraget i analysearbejdet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...