Lokalpolitik

Motorvejene - en mental sejr

Nordjyske politikere i festhumør: Østdanskernes vittigheder vil forstumme - motorvejene giver os forudsætningen for udvikling

BRØNDERSLEV:Med den store vejfest i dag markerer kommunerne i Vendsyssel ikke bare, at vestmotorvejen er åben fra Hjørring og søndenud af kontinentet. - Der ligger også en mental sejr i at blive en del af motorvejsnettet, og dermed af hele Europa. En anerkendelse af, at vi ikke er gået i stå, men stadig er værd at investere i, fastslog formanden for Vendsyssel Udviklingsråd, borgmester Jens Arne Hedegaard, Brønderslev, på en trafik- og erhvervskonference i Brønderslev i går. Også amtsborgmester Orla Hav (S) fandt at vejens åbning gav grund til festhumør, og han oplevede derfor overskriften i gårsdagens avis: "Nye motorveje skaber ikke vækst" som malurt i bægeret. Han erkendte dog, at "Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld og sult": - Nej, motorveje skaber ikke vækst, men de forbedrer rammevilkårene. Bedre fremkommelighed giver større muligheder for vækst. De vil være en saltvandsindsprøjtning for erhvervslivet i Vendsyssel, og de er et vigtigt led i forbindelsen nordover, Nordic Link. Nu skal alle parter arbejde for at udnytte de nye muligheder bedst muligt, fastslog han. Projektet "Regionale effekter af motorveje i Vendsyssel", som officielt blev søsat i forbindelse med konferencen i går, skal netop analysere hvorvidt vejene skaber øget udvikling og hvilke faktorer i den regionale udvikling, der kan tilskrives den forbedrede infrastruktur. Projektet skal også pege på initiativer, der kan fremme de erhvervsmæssige udviklingsmuligheder, sder følger af den højere vejstandard. Nordjyllands Amt og Vejdirektoratet har i samarvejde iværksat projektet, der har et budget på 3,2 mio. kr. og det støttes med strukturfondsmidler fra EU. Et konsortum med PLS Rambøll Management udfører projektet, der vil involvere en lang række parter i kommuner, erhvervsråd og blandt virksomheder og borgere. - Det skal give os konkrete anbefalinger om værktøjer til den lokale erhvervsudvikling, forklarede Orla Hav. Endnu fortælles der i Østdanmark vittigheder om de nordjyske motorveje: "Bilfri søndag hver dag". - Men de vil forstumme, Hver dag kører 12.000-14.000 biler på strækningen Brønderslev-Aalborg. Fakta vil aflive myterne, sagde han. Middel for overlevelse Det er Jens Arne Hedegaard ganske enig i: '- En forbedret infrastruktur er et meget synligt tegn på udvikling, for vi ved, at med motorvejen kommer også muligheden for nye mennesker, nye erhvervsvirksomheder, nye kulturmuligheder etc. Han pegede på, at regionen fortsat er domineret af de sorte fag. Jern- og metalbranchen udgør 41 pct. af de nordjyske industribeskæftigelse. - Men arbejdsmarkedet og samfundet ændrer sig. Informationssamfundet er ved at blive afløst af det 5. samfund, "drømmesamfundet". Det levner ikke traditionelle jern- og metalvirksomheder mange chancer. Derfor er det for hele regionen vigtigt med den forbedrede infrastruktur - til gavn for traditionelle virksomheder, der vil overleve, fremhævede han. Han pegede også motorvejene som vigtig strategisk brik for udvikling i havnebyerne bl.a i relation til Nordic Link. Også for de nye typer af virksomheder og for uddannelsesmiljet er en infrasstruktur i top, geografisk og mentalt. Jens Arne Hedegaard pegede samtidig på, at landdistrikternes overlevelse afhænger af fortsat udbygning af veje eller offentlig transport. - Motorvejene gør det muligt at fastholde og øge indbyggertallet i Vendsyssel, fastslog han. Historiekn Henrik Bredmose Simonsen, Hjøring, der har studeret det politiske spil bag vejenes tilblivelse, konstaterede, at troen på erhvevsudvikling har været en stor drivkraft i kampen. - Men vækst skabes i samspil mellem de økonomiske vilkår og infrastrukturen. Nu er det afgørende, hvordan, man udnytter de nye muligheder. Samme opfattelse udtrykte Ole Stavad (S), det eneste nuværende nordjyske folketingsmedlem, der har været med fra projektets fødsel. han advarede mod lade regionalpolitik afgøre af tendenser i tiden og divsere ekspertudsagn og benchmarkings. Regionalpolitik er at gå op mod strømmen. Og Gudrun Laub (V) konstaterede, at nok skaber motorveje ikke i sig selv noget, men dårlig infrastruktur er en barriere for udviklingen.