Motorvejsfest - jo tak, men hvor og hvordan?

HJØRRING:I morgen, lørdag 28. september, åbnes motorvejsstrækningen Brønderslev-Hjørring med en ordentlig gang festivitas både på motorvejen, hvor den officielle del foregår, og i selve Hjørring, der inviterer til folkefest hele dagen. Arrangementet har været omtalt både i spalterne på NORDJYSKE, ligesom en række annoncer udførligt har gennemgået dagens program - med udeladelse af en detalje, som har undret mange læsere. Nemlig den præcise angivelse af, hvor det lige er, motorvejsindvielsen finder sted og hvor man parkerer sin bil eller cykel under sceancen, hvilket der i det efterfølgende vil blive rådet bod på. Sydlig tilkørsel Den officielle del af åbningen foregår på motorvejen umiddelbart syd for tilkørslen ved Ilbro. Her vil trafikminister Flemming Hansen klippe snoren under overværelse af de formentlig mange tusinde tilskuere, der ønsker at overvære åbningen. Hvis man er i bil eller på cykel, kan disse parkeres på en mark, der ligger umiddelbart op til motorvejen. Her har en landmand stillet et stykke jord med plads til 1.850 biler til rådighed, og med tanke på Jarre-koncerten fornylig, har han garanteret, at hans mark fint kan klare den regn, som eventuelt måtte falde lørdag formiddag. Hjørring Kommune har allieret sig med Hjemmeværnet, der dirigerer trafikken, mens frivillige fra Ilbro-Lørslev Idrætsforening sørger for at få bilerne på plads på marken. Hvornår må man selv køre Efter den officielle åbning af motorvejen kunne man så tro, at den var åben for offentligheden - men sådan er det ikke. Dels skal politiet først køre strækningen igennem for ved selvsyn at få bekræftet, at alle trafikale detaljer er, som de bør være, ligesom Vejdirektoratet skal have ordnet de sidste skilte og have fjernet de vejspærringer, som har forhindret tilkørsel under etableringen af motorvejen. Vejdirektoratet kunne torsdag ikke angive et præcist tidspunkt for hvornår man som almindelig bilist kan benytte den nye motorvejsstrækning - men nogle timer fra den officielle åbning kl. 11.30 skal man nok forvent at måtte vente.