Motorvejsjunk

FORBINDELSE:Læge Reimar W.Thomsens vinkel på motorvejsplanerne ("I forkert retning", 24.8.) er tankevækkende. Den drejer sig om sundhed, natur, miljø og rekreativt friluftsliv - kort sagt om livskvalitet - og bør gøre indtryk på beslutningstagerne. For han har så evig ret i, at de foreslåede motorveje omkring Aalborg er junk. En Egholm-motorvej vil kommende generationer af aalborggensere i al fald ikke takke os for! Al trafikforskning siger, at nye motorveje blot giver øget biltrafik og dermed øget CO2-udslip. Bilkøerne ved Limfjords-tunnelen udgøres især af pendlere morgen og aften. Det problem bør løses ved anlæg af nærbaner både nord og syd for Limfjorden, inkl. én til lufthavnen, dobbeltspor op igennem Vendsyssel og bilisternes øgede brug af samkørsel. En tælling ved tunnelen vil afsløre, at i langt de fleste biler sidder der i dag kun én person. For at forbedre trafikafviklingen her og nu bør den elektroniske hastighedsskiltning udbygges, med tilhørende effektiv fartkontrol ("stærekasser"). Det er til udbygning af jernbanen motorvejsmilliarderne bør bruges, også for at få mere af den tunge og gennemgående varetransport fra Norge og Sverige væk fra vejene. Et nyt og miljøvenligt folketing vil forhåbentlig beslutte sig for en sådan fremtidsrettet og miljøvenlig trafikpolitik.