EMNER

Mou i oprør over svinefarm

Borgerprotester vælter ind på rådhuset i Storvorde - landmand afviser kritikken

MOU:Borgere i Mou er i oprør over en stor svinefarm, der skal bygges i udkanten af byen. Landmand Søren Birk Nielsen, der ejer Møllegården, vil for et millionbeløb omlægge sin nuværende kvægbesætning til svinedrift, og naboerne frygter nu, at der breder sig en ram lugt af gylle over hele byen. Mindre belastning Vrøvl, naboerne har ikke sat sig ind i projektet, lyder svaret fra Søren Birk Nielsen, der hidtil har drevet et større kvægbrug med produktion af 365 dyreenheder om året. Men nu vil han være svinebonde og har derfor søgt miljøgodkendelse til at omlægge produktionen. Og det er der ikke noget i vejen for, vurderer Nordjyllands Amt. Der skal ikke gennemføres en VVM-redegørelse og et regionplantillæg, fordi svineproduktionen kort sagt ikke belaster miljøet mere end den nuværende kvægproduktion. Faktisk vil vandmiljøet blive mindre belastet. Og lugtgenerne er så begrænsede, at det ikke kan begrunde en vurdering af miljøpåvirkningen, vurderer amtet. Protestskrivelse Men den afgørelse er naboerne til Møllegården ikke enige i, og de vil nu klage videre til Naturklagenævnet. Samtidig har en gruppe naboer taget initiativ til at omdele en plakat i byen, hvor indbyggerne opfordres til at protestere til Sejlflod Kommune, der skal miljøgodkende svinefarmen. I øjeblikket er projektet ude i foroffentlighedsfase, og det vælter ind med protester til rådhuset. Nabo Anne-Marie Andersen stiller sig blandt andet uforstående over for, at svinefarmen ikke skulle medføre lugtgener for hende. Svin lugter mere end køer, og ifølge amtets beregning øges geneafstanden fra 93 til 148 meter, og det kommer til at omfatte to husstande. Dog ikke Anne-Marie Andersens ejendom, fordi den ligger 300 meter væk fra stalden. Hul i loven - Der er et hul i loven. Den tager jo slet ikke højde for, at gyllen bliver kørt ud på Søren Birk Nielsen marker, der grænser op til mig, og desuden skal gyllen transporteres igennem Mou by, når den skal spredes på marker i området, siger Anne-Marie Andersen. Søren Birk Nielsen afviser dog argumenterne som det rene sludder. - Naboerne har simpelthen ikke sat sig ind, hvad mit projekt går ud på. Jeg får færre dyrenheder end i min nuværende kvægbesætning, og derfor skal der også køres mindre gylle ud på markerne. I øvrigt har jeg da tænkt mig at overholde godt landmandskab og ikke genere mine naboer mere end højst nødvendigt. Søren Birk Nielsen henviser til, at han følger spillets regler og regner trygt med, at projektet går igennem. Både hos Naturklagenævnet og Sejlflod Kommune. Men sagen har allerede slået skår i naboforholdet. Naboerne hilser ikke - Jeg har da bemærket, at naboerne ikke hilser på mig mere, men jeg hilser på dem. Han er dog fortørnet over, at naboerne har skrevet ud til byens borgere og sat et billede på plakaten af en affaldscontainer proppet med døde grise. - Det er ikke min gård og mine grise. Det er simpelthen under lavmålet, siger landmanden. Anne-Marie Andersen erkender, at billedet ikke viser Søren Birk Nielsens gård. Det er ment som blikfang, lyder forklaringen.