Mountainbikerute på vej

Planer om en mountainbike-rute i Hulknøseskoven.

Hallund savner en mountainbike-rute i Hulknøseskoven. Det var ét af de forslag, der kom frem på generalforsamlingen i Hallund Borgerforening. Der var en livlig debat og mange forslag til borgerforeningen kom på bordet. F.eks. gentagelse af trailermarked, læhegn i anlægget, hvor borgerforeningen har opstillet bord/bænkesæt, busskur ved "Brugsen", hvor mange børn står på bussen, bedre belysning i byen og julebelysning og et bålsted i anlægget. Formand Claus Iversen fortalte om de arrangementer, foreningen har holdt i årets løb. Gennemgående har der været pæn deltagelse og der har været mange gode oplevelser. I flæng kan nævnes tur til AVV i Hjørring, Aalborg Teater med spisning og rundvisning, grillfest til sankthans, Kartoffelmelsfabrikken, trailermarked, Spritfabrikken og til sidst juletræstænding med gudstjeneste og efterfølgende gløgg, æbleskiver og banko, som der altid er god tilslutning til. Udover arrangementerne har der været afholdt store affaldsdag, hvor grøfter blev "støvsuget" for affald og en arbejdsweekend på Doktorpladsen, hvor der stadigvæk er problemer med hærværk. Der bliver kastet sten i beholderen under den store sten, som går udover lysene, som skal skinne på stenen. Lis Jørgensen, som har beplantet og passet de to krukker, holder op med dette og der skal findes en anden til jobbet. Ligeledes har borgerforeningen sat flag op i byen til to konfirmationer. LM