MP'er på arbejdei Mou-området

Unge MP'er under uddannelse på øvelse i Mou-området.

MOU:Der skulle findes en egnet gård til at huse krigsfanger, som kunne forsvares af en gruppe på otte MP'ere. Gården måtte ikke være med for mange vinkler, der ikke kunne overskues af gruppen. Der skulle være et særskilt rum, hvor fangerne kunne holdes forsvarligt under opsyn, og endelig skulle der være plads til gruppen og dens ting. Fra opgaven blev givet ved Gudumholm Kirke skulle den løses inden for to timer. Stedet skulle findes inden for en radius på halvanden kilometer fra Mosbro i Høstemark. Der skulle tegnes plan over stedet. Laves vagtplaner. Og den pågældende MP'er skulle have argumentationen i orden, når bedømmelsesudvalget kom for at se stedet og bedømme hans valg. Michael H. Simonsen, der fik opgaven, har de seneste otte måneder været under uddannelse til MP'er på Aalborg Kaserne. Han var sammen med Martin Schiøth Hansen, der kører jeepen, som de blev transporteret rundt i. Opgaven gik ud på, at de sammen skulle finde et sted, hvor de kunne tage imod nogle krigsfanger, der skulle anbringes under forhold, der er i overensstemmelse med Geneve-konventionen. Martin Schjøth Hansen fortæller: - Der er nogle helt specielle retningslinjer, som skal være opfyldt for, at vi kan holde sådanne krigsfanger. Vi er nu rundt for at finde egnede steder. Og de skal findes på tid. Det er en af de mange opgaver, vi er ude på. Andre opgaver går ud på at afskilte veje. Eller evakuere folk fra et krigszoneområde. Det hører også med til sergent-uddannelsen som MP'er, at man lærer at befale over folk og forklare helt eksakt, hvad de skal gøre, hvis man er i en krigssituation. Hård uddannelse Uddannelsen er delt i to afdelinger. De første otte måneders kursus foregår i Aalborg og afsluttes med eksamen 31. januar i de fag, der er undervist i. Der er krav, der skal være opfyldt for, at man kan fortsætte. Anden afdeling af uddannelsen er på ti måneder, hvor man skal i gang med det egentlige virke som MP-sergenter. - Det er en af de hårdere sergentuddannelser. Selvfølgelig er der specialkorpset og frømandskorpset og jægerkorpset, de er over vores niveau. Men ser man på de almindelige sergentuddannelser, så er vores også en hård uddannelse. Der stilles også krav til MP'erne om at kende noget til retsplejeloven, færdselsloven, og på samme måde som en almindelig politibetjent skal MP'eren også kunne trafikregulere. Han skal kunne det mest generelle inden for færdselsloven, siger Martin Schjøth Hansen. Han vil gerne, hvis han gennemfører uddannelsen, søge optagelse ved politiet, når han er færdig med uddannelsen som MP'er. En stor del af dem, der kommer på militærpolitiskolen, fortsætter ofte på den almindelige politiuddannelse. - Det er en god grundsten at have militærpolitiskolens uddannelse med hensyn til både holdning og våbenkendskab. Ud over at finde et sted til krigsfanger, så har gruppen samme dag været ude at skilte, hvilket vil sige at de har anbragt skilte med pile, som skulle vise, hvilken vej konvojen skulle køre i en krigssituation, hvis ikke militærpolitiet var på stedet til at eskortere. De har også prøvet at oprette en lejr, hvor gruppen sover og hviler sig - og ikke mindst samler kræfter. De har oprettet en kommandostation og meget andet, fortæller Martin Schjøth Hansen. - Der var et tidspunkt, hvor jeg stod over for et akut problem. Jeg kunne have forberedt mig ud af det, men man kan ikke forberede sig ud af alt, så jeg tog en hurtig beslutning, der viste sig at være rigtig-rigtig god. Den eneste negative ting, der var at fremføre på min opgave, var, at gården måske var lidt for lille til det antal krigsfanger, der skulle være på stedet. Men i vurderingssituationen blev stedet vægtet med 30 pct. og befalingen og førervirket med 70 pct., så jeg er godt tilfreds med evalueringen, slutter sergentelev Michael H. Simonsen. 1. Martin Schiøth Hansen: - Det er en god grundsten at have militærpolitiskolens uddannelse med hensyn til både holdning og våbenkendskab, hvis man vil være politimand.