Mp3-afspillere skal have lyddæmper

EU-indsats skal begrænse høreskader ved brug af musikafspillere.

MP3-afspillere skal have lyddæmpere for at undgå høreskader.

MP3-afspillere skal have lyddæmpere for at undgå høreskader.

Europa-Kommissionen vedtog mandag at sætte grænser for standard-indstillinger på personlige musikafspillere. Samtidig skal der oplyses om skader ved at høre for høj musik. I oktober 2008 advarede EU's Videnskabelige Komité om, at man ved at høre høj musik i en længere periode kan skade hørelsen for evigt. Det risikerer 5-10 % af musikelskere, fordi de lytter til musik mere end en time om dagen ved høj lydstyrke. Alene i EU er op mod 10 millioner i risikogruppen. Let at nå skadeligt lydniveau EU's forbrugerkommissær Meglena Kuneva sagde: - Det er let at skrue sin mp3-spiller op til et skadeligt lydniveau, især på trafikerede steder og i offentlige transportmidler. Og det er bevist, at specielt unge - som ofte lytter til høj musik flere timer om ugen - ikke er klar over, at de risikerer høreskader. Høreskader kan være flere år om at vise sig, og så er det ganske enkelt for sent at gøre noget. Standarderne medfører små tekniske ændringer af afspillerne, der automatisk gør normal anvendelse sikker. Hvis forbrugerne vælger at ændre standardindstillingerne, kan de gøre det, men vil gennem tydelige advarsler blive gjort bekendt med de risici, de tager. De nuværende regler De eksisterende EU-standarder har for øjeblikket ingen øvre lydgrænse, ligesom specifik mærkning om lydniveauer heller ikke er påkrævet. Men brugsvejledningen skal indeholde en erklæring med en advarsel om de skadelige virkninger ved et for højt lydniveau. Det kommissorium, som Europa-Kommissionen har foreslået sammen med de 27 medlemsstater, omfatter alle personlige musikafspillere og mobiltelefoner med musikafspilningsfunktion. Sikkert lydniveau I kommissoriet gøres det klart, at sikker brug afhænger af eksponeringstid og lydniveau. Ved 80 dB(A) bør eksponeringen begrænses til 40 timer om ugen. Ved 89 dB(A) bør eksponeringen ikke overstige 5 timer om ugen. De sikre lydniveauer, som er defineret ovenfor, skal være standardindstillingen på afspillerne. Højere eksponeringsniveauer kan tillades, forudsat at brugeren bevidst har valgt dem, og at afspilleren omfatter en pålidelig metode til at oplyse brugeren om risikoen.