Dronninglund

MS til Thorup

THORUP:Mellemfolkeligt Samvirke i Nordjylland har flyttet sit regionskontor til Dronninglund Kommune - helt præcist til formand Frede Hansens privatadresse i Thorup. Det er sket, fordi Mellemfolkeligt Samvirke på landsplan har været nødt til at reducere udgifterne til regionalt arbejde. Det har blandt andet betydet, at der ikke længere kan være faste konsulenter knyttet til samvirkets regionskontorer. - At kontoret flytter til Dronninglund Kommune ændrer ikke ved, at MS Nordjylland fortsat er for hele Nordjylland, men det kan da nok ikke undgås, at MS vil blive mere synlig i Sydøstvendsyssel, siger Frede Hansen. På initiativ fra MS vil en række af de store humanitære foreninger i nærmeste fremtid gennemføre en kampagne, der skal give forståelse for betydningen af at hjælpe verdens allerfattigste - og i den forbindelse vil der blive sat en søjle med breve fra børn rundt om i verden op på Dronninglund Bibliotek, ligesom MS igen i år vil deltage i en multikulturel løbegruppe ved Dronninglund Løbet. - Alt MS-arbejde ud over foredragsvirksomhed vil være ulønnet, men selv om MS Nordjylland skal basere sit arbejde på ulønnet arbejdskraft, så er der så mange medlemmer, at vi forventer fortsat at have en stærk, regional afdeling af MS i Nordjylland, slutter Frede Hansen.