Muhammed-sag kørt af sporet

Jyllands-Posten har lavet noget dumt. Det kan vi vist godt blive enige om.

Men nu er det gået helt af sporet. JP har beklaget, og Anders Fogh har taget afstand fra tegningerne. Nu er min mistanke, at de danske imamer vil fremme deres egen sag på bekostning af JP's fejl. Kan eller vil de ikke forstå, at vi har en lovgivning med ytringsfrihed i Danmark? Er de utilfredse, kan de gå til domstolen og få en afgørelse. I Danmark har vi danske love, og vi vil ikke leve under arabiske love. De udlændinge, der er kommet hertil, lever under danske love. De er jo sikkert kommet, fordi deres eget lands love forulempede dem, hvad ellers? Når indvandere vil have opholdstilladelse i Danmark, vil jeg foreslå, at de underskriver en kontrakt om, at de vil arbejde for at blive integreret i det danske samfund. Og hvis ikke de vil dette eller undlader - så: Retur til hjemlandet. På denne måde får vi frasorteret de uheldige elementer. Vi er en del af EU, og nu må vi stå sammen i EU i denne sag. Kan vi forvente opbakning derfra? Det burde være en selvfølge. Og så vil jeg opfordre muslimer i Danmark, der ikke sympatiserer med imamernes opførsel, til at tage afstand derfra. Hvis der ydes nogen form for økonomisk hjælp til lande der boykotter dansk eksport, vil jeg opfordre til at stoppe øjeblikkelig og give pengene til de virksomheder, der lider tab ved denne boykot. Et eksempel på arabisk lov: Vi har en søn, der for ca. fire år siden skulle arbejde i Saudi-Arabien i en periode. Da han fik sine ejendele derned, var det lille mærke med et kors i hans studenterhue pillet af. Det måtte ikke komme ind i landet. Så er det, jeg siger: Hvor har vi det godt i Danmark, og det vil vi blive ved med.