Hjørring

Mulig dialog?

DEBAT

I håb om at komme i en konstruktiv dialog med landets største naturforvaltere, landbruget, stillede jeg for kort tid siden nogle konkrete spørgsmål om presserende og veldokumenterede problemer: Hvordan skal vi stoppe biodiversitetens tilbagegang, hvordan skal vi sikre rent grundvand, hvordan undgår vi, at det nuværende overforbrug af antibiotika vil true folkesundheden? Det er relevante og vigtige spørgsmål! Så jeg har ikke noget imod i den forbindelse at blive kaldt "Spørge-Jørgen", hvis blot det kunne afføde nogle kvalificerede svar. Carsten Weinkouff kaster sig ud i et forsøg d. 28/1. Og Carsten er en mand, man altid skal lytte til, fordi han ofte evner at tænke utraditionelt og sætte sig ud over "automat-reaktionen". Men når han åbenbart blot anskuer disse store problemer som et spørgsmål om, at landbruget skal til at "avle agerhøns, krager etc...", så bliver man en anelse forstemt. I stedet bruger han sit indlæg til at spørge om skoler og vejasfalt. Det er også spændende emner, om end de ikke har voldsomt meget med naturtilstanden at gøre. Så skal vi ikke lige prøve at fokusere samtalen en smule? Carsten lover til gengæld at han vender tilbage med nogle tanker om (som jeg forstår det) en mere balanceret sameksistens mellem natur og landbrug. Dét ser jeg med forventning frem til.