Hjørring

Mulige besparelser på voksenomsorg

HJØRRING:Indenfor voksenomsorgsområdet i Hjørring Kommune er der planer om at lave en strukturanalyse, som kan pege på, hvor der eventuelt kan spares penge. Det drejer sig om et område, der har tilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne - bl.a. hjemmevejledning og støtte i botilbud. - Hele området er henover en del år vokset efter knopskydningsmodellen. Det er der i sig selv ikke noget forkert i, men der er aldrig tænkt tanker om samdrift og stordriftsfordele. Der er bl.a. oprettet mange bofællesskaber, der hver især fungerer som selvstændige enheder, og det er jo ikke nødvendigvis en hensigtsmæssig måde. Derfor anbefaler vi en strukturanalyse, som kan billiggøre driften uden at ændre på serviceydelsen, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Helmuth Zickert (S). Der ventes at kunne spares 582.000 kr. årligt fremover, hvis idéen føres ud i livet. Om den gør det, besluttes endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 senere på året.