Lokalpolitik

Mulighed for at sænke grundvandet i Nørresundby

Ministersvar åbner for at kommunen kan betale for en grundvandssænkning ved den gamle slagterigrund

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der har ofte stå­et blankt vand på sto­re dele af den gam­le slag­te­ri­grund ef­ter slag­te­ri­et blev ra­get ned. Ar­kiv­fo­to: Jens Mor­ten

AALBORG:Siden et grundvandssænkningsanlæg på den gamle slagterigrund i Nørresundby blev lukket sidste forår, så har borgerne i det omkringliggende område døjet alvorligt med en forhøjet grundvandstand, der betyder, at folk må pumpe i deres kældre og lave dræn. Aalborg Kommune har tidligere afvist, at de kunne gøre noget ved problemet, men nu er der kommet en åbning for, at kommunen kan gå ind i sagen. Folketingsmedlem Anita Knakkergaard (DF) har stillet adskillige spørgsmål til diverse ministre for at finde ud af, om kommunen kan betale for en grundvandssænkning. Nu viser et svar fra miljøminister Connie Hedegaard (K), at muligheden er der. - Nu er det op til kommunen, om de vil gøre det, for der er ikke noget i lovgivningen, der forhindrer det, siger Anita Knakkergaard. Kommunalfuldmagten Det kan kommunen gøre med den såkaldte kommunalfuldmagt i hånden. Kommunalfuldmagten kan bruges i tilfælde, hvor området ikke regulerer kommunens mulighed for at påtage sig opgaver. Og Miljøministeriets lovgivning regulerer ikke kommunens mulighed for at sænke grundvandet på baggrund af et ønske fra borgerne. For at kommunalfuldmagten kan træde i kraft, så skal det være foranstaltninger, som kan komme det kommunale fællesskab til gode. - Og da det er almen interesse, så er der ikke noget, der ligger til hinder for, at kommunen griber ind, siger Anita Knakkergaard. At en grundvandssænkning er i almenvellets interesse begrunder hun med, at så mange mennesker i Nørresundby er berørt af problemet, og de har gjort hvad de kunne for selv at sænke grundvandet. - Nu bliver de så nødt til at pumpe og føre det vand ud i kloaksystemet, og på længere sigt kan det betyde, at kommunen må bygge et nyt rensningsanlæg. Nu kan de bare selv lede vandet ned i fjorden, siger Anita Knakkergaard. Ikke dyrt Hun mener også, at den megen fugt vil kunne give øgede problemer med sundhedsskadelige skimmelsvampe, og så står kommunen med endnu et problem, da de efter kommunalreformen har overtaget ansvaret for sundheden. Anita Knakkergaard har regnet ud, at det vil koste kommunen 240.000 kroner om året i strøm at pumpe grundvand op. - Det koster altså ikke så mange penge, og det vil være spændende at se, om det virker, siger Anita Knakkergaard, der selv var medlem af Aalborg Byråd indtil for nylig. Og hun er ikke i tvivl om, hvad hun selv ville gøre, hvis hun stadig sad der. - Hvis jeg blev præsenteret for sagen, så ville jeg sige, at vi overholder fuldstændig reglerne ved at gå ind her. Det er umuligt for borgerne selv at varetage opgaven ordentligt, for de har gjort de ting, som de kan. Derfor ville jeg som kommunalpolitiker sige, at der er vi nødt til at gå ind og hjælpe, siger Anita Knakkergaard. Hun pointerer desuden, at hvis kommunen først går ind i projektet, så kan de ikke pålægge borgerne i området at betale noget af udgiften. Anita Knakkergaard vil nu prøve at få fat i teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V), som hun håber vil gå ind i sagen. Det har ikke været muligt at træffe Mariann Nørgaard for en kommentar.