Lokalpolitik

Mulighed for byggeri af 30 parcelhuse på Jacobsvej

PANDRUP:Byrådet i Pandrup Kommune har vedtaget at fremlægge et nyt forslag til lokalplan til offentlig høring fra 5. december til 30. januar 2007. Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke 30 parcelhusgrunde på mindst 800 kvadratmeter. På 28 af grundene kan der bygges boliger i maksimalt halvandet plan, mens der på de sidste to grunde kan bygges boliger i maksimalt to etager. Området har tidligere været udlagt til boligområde for blandt andet andelsboliger og tæt bebyggelse. - For nogle år siden lavede vi en lokalplan, der var tilpasset et bestemt projekt. På det tidspunkt var der en bygherre, der gerne ville bygge tætte boliger på grunde, der var hver 150 kvadratmeter, men det blev aldrig til noget, forklarer Ingerlise Eriksen fra teknisk forvaltning. Nu er der så imidlertid kommet en ansøgning til et projekt på en af grundene og det er på baggrund af den ansøgning, at man har besluttet at sætte lokalplanen i gang, siger Ingerlise Eriksen.