Mulighed for flere operationer

Projekt på Klinik Farsø kan sandsynligvis give plads til flere patienter

FARSØ:Når den ortopædkirurgiske afdeling på Farsø sygehus efter sommerferien tager hul på et projekt, der blandt andet betyder kortere indlæggelsestid for hofte- og knæpatienter, kan det på sigt betyde, at der bliver plads til at udføre flere operationer på sygehuset. - Hvis det i løbet af efteråret viser sig, at projektet holder vand, og der kommer til at stå tomme senge, så kan jeg ikke forestille mig andet, end at vi beder amtet om at hjemtage flere hoftepatienter i 2006, siger Linda Greffel, souschef i Ortopædkirurgi Nordjylland. Sidste år blev der udført 816 hofte- og knæoperationer i Nordjyllands Amt, mens cirka 100 patienter blev sendt ud af amtet, blandt andet fordi ventelisterne har været for lange. I år bliver der gjort en ekstra indsats specielt inden for knæoperationer, så det samlede antal knæ- og hofteoperationer på amtets sygehuse kommer til at ligge på omkring 1000. Det koster amtet 70.585 kroner at købe sig til en knæoperation i et andet amt, mens en hofteoperation løber op i 75.821 kroner. - Jeg synes, at vi møder stor velvilje, når vi beder om at få lagt flere operationer i amtet. Alle er interesseret i, at vi behandler patienterne selv. Både af økonomiske grunde, men også fordi det er en god service over for borgerne, at de kan blive opereret i deres eget amt, siger Linda Greffel. Selv om Klinik Farsøs projekt "Accelererede/optimerede patientforløb" kan spare amtet for nogle sengedage og dermed måske give mulighed for at tage flere patienter ind, så er det ikke en direkte besparelse, pointerer souschefen. - Hvert enkelt patientforløb bliver ikke billigere. Vi bruger bare ressourcerne på en anden måde ved at gøre patienterne mere aktive, mens de står på venteliste, siger hun.