Lokalpolitik

Mulighed for nye boligarealer i landsbyer

GÅSER/HOLTET:Det er et stort ønskesr i Hals Kommune, at sikre sine landsbyer som levende byer, og derfor har Hals Kommune ønsket at tilbyde mulighed for nye bosætninger i Holtet og Gåser, og om muligt at få inddraget en lille klat huse ved Skroldvej i landsbyfællesskabet. Der var ønsket en afgrænsning af Gåser som omfatter den sydligste samling gårde og 14 huse samt den mellemste samling huse, 6 stk. Forslaget til afgrænsning af Holtet kan muliggøre et byggeri på 2,5 ha vest for Holtetvej. Amtets teknik- og milljøudvalg indstiller, at der er mulighed for 5-10 boliger og /eller enkelte lokale virksomheder, svarende til ca. 1 ha., som kan afrunde en landsby. Med hensyn til Holtet forekommer en byggemulighed mod nord at være en naturlig afrunding af en landsby, og byggemuligheden bliver også 5-10 boliger og/eller enkelte lokale virksomheder. Med hensyn til Gåser indstiller amtets teknik og miljøudvalg, at der inddrages et nyt areal på ca. 1 ha ved de eksisterende gårde og huse nord for Sønderskovvej. Da Hals Kommune sidste år i oktober fremlagde forslaget til den nye kommuneplan, ønskede man at udpege Gåser og Holtet som landsbyer, men amtets teknik- og miljøudvalg fastholt indsigelsen, hvorefter der blev søgt igen i september 2004. Amtet bemærker endvidere, at et område vest for Sønderskovvej indgår i amtets vejledende registrering af beskyttet natur, kultureng, og kan være omfattet naturbeskyttelsesloven.