Mulighed for støtte til frivilligt socialt arbejde for ældre og handicappede

Blandt andet på ældrecentre kan frivilligt socialt arbejde være til stor glæde.
 Foto: Kurt Bering

Blandt andet på ældrecentre kan frivilligt socialt arbejde være til stor glæde. Foto: Kurt Bering

SINDAL:Hvis man udfører frivilligt socialt arbejde for f.eks. ældre, syge, handicappede, misbrugere eller flygtninge, så der mulighed for at få støtte fra Sindal Kommune. Ansøgningsfristen for dette halvår er 28. august, og meningen med støtten er, at Sindal Kommune ønsker at styrke samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og det offentlige Dermed inddrages borgerne i løsning af sociale problemer, og støtte kan medvirke til at forebygge, at sociale problemer opstår. Det frivillige arbejde skal udføres af frivillig ulønnet arbejdskraft. De frivillige organisationer, foreninger og indsatser skal fortrinsvis have hjemsted i Sindal Kommune for at få støtte. Der kan også være mulighed for at søge støtte til borgerinitiativer af mindre formel karakter f. eks. forskellige former for græsrodsorganiseringer. Som hovedregel ydes der ikke støtte til idrætsforeninger. Socialudvalget prioriterer, hvilke områder og aktiviteter, der skal have støtte.