EMNER

Muligheder for eksport skal udnyttes bedre

Eksportprogram er kommet godt i gang og begynder nu at vise resultater

AALBORG:Mange mindre og mellemstore nordjyske virksomheder har gode muligheder for at eksportere deres produkter, men en stor del af dem udnytter ikke disse muligheder. Det er der nu ved at blive rettet op på ved hjælp af Nordjysk Eksportprogram. - Programmet blev sat i gang sidste år, og nu begynder de første resultater at vise sig, fortæller projektleder Gitte Madsen fra amtets erhvervs- og arbejdsmarkedsafdeling. Hun oplyser, at der sidste år blev godkendt 190 virksomheder til deltagelse i programmet. 176 er stadig tilmeldt, og indtil videre har 90 virksomheder modtaget bevilling og er godt i gang. - Baggrunden for hele programmet er, at der for nogle år siden blev lavet en række undersøgelser, som viste, at der er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Nordjylland. Det prøver vi nu at rette op på ved hjælp af konsulentbistand til de tilmeldte virksomheder. - Konsulenten kan eksempelvis hjælpe med at analysere relevante markeder og skaffe udenlandske kontakter, men han kan også hjælpe med at gennemføre ændringer i virksomheden, hvilket ofte er en forudsætning for at kunne eksportere, fortæller Gitte Madsen. Projektet ledes af en styregruppe bestående af folk fra Nordjyllands Udviklingsfond, Nordjysk Eksportklub, Danmarks Eksportråd, Aalborg Universitet samt en erhvervschef. - Styregruppen har lagt vægt på, at konsulentydelserne skal være handlingsrettede. Det er ikke store rapporter, der skal komme ud af arbejdet, men derimod en vidensopbygning i den enkelte virksomhed, så den selv bliver i stand til at omsætte konsulentens arbejde til handling og dermed øge eksporten, forklarer Gitte Madsen. Hun nævner, at Danmarks Eksportråd har været til stor hjælp for programmets gennemførelse ved blandt andet at stille en medarbejder gratis til rådighed. Vedkommende hjælper virksomhederne med at komme i kontakt med relevante ambassader, generalkonsulater og handelskontorer ude omkring i verden. Desuden rådgiver medarbejderen om de ydelser, der i øvrigt leveres af eksportrådet. Det samlede budget for programmet er på 21 mio. kr., hvoraf størstedelen kommer fra EUs Mål 2-midler samt Erhvervs- og Boligstyrelsen. På den måde får virksomhederne finansieret 70 procent af deres udgifter til konsulenthjælpen, mens de selv betaler resten. I gennemsnit beløber støtten til hver virksomhed sig til mellem 70.000 og 100.000 kroner. Programmet løber til udgangen af 2004, og den praktiske gennemførelse er lagt i hænderne på TIC Erhvervscenter Nordjylland. Desuden evalueres projektet løbende af Aalborg Universitet: - Man ser blandt andet på, om virksomhederne rent faktisk øger deres eksport. Målet for programmet er, at hver deltagende virksomhed skal forøge sin eksport med en million kroner om året, oplyser Gitte Madsen.