Arbejdsløshed

Muligheder midt i krisen

NORDJYLLAND:Alene i det seneste halve år er der annonceret mange fyringer i danske virksomheder. Virksomheder, der traditionelt har været toneangivende, ikke blot i Nordjylland, men også i resten af Danmark og internationalt, er desværre også blevet ramt. Det drejer sig om blandt andet om virksomheder som Aalborg Industries og MAN i Frederikshavn. Virksomheder med mange dygtige ingeniører og faglærte. Rigtigt mange mennesker er blevet ramt, og når hele brancher nærmest forsvinder, er der ingen let vej til nye jobs. Her må samfundet vise et ansvar for at puste liv i nye brancher. Ingeniørforeningens Klimaplan viser, at der er et stort erhvervspotentiale indenfor vedvarende energi, og her bør vi i Danmark prioritere en målrettet satsning. Der skal findes statslige midler til i samarbejde med erhvervslivet at etablere forsøgsværksted og udviklingscenter for forskellige vedvarende energiteknologier rundt om i landet. Her kan man udnytte de vidensmiljøer, faglige ekspertiser og fysiske rammer, der just er blevet ledige i Aalborg og Frederikshavn. Med de nye store satsninger i de ramte områder bliver det muligt at tilrettelægge en målrette omskolingsaktivitet rettet mod alle fra ufaglærte til ingeniører. Og her må rigide regler fra Arbejdsdirektoratet ikke stå i vejen. Det er vigtigt, at der er kapital til rådighed for iværksættere med en god idé. At vande dette vækstlag kan lige så vel være vejen til fremtidige erhvervseventyr som den indsats, der koordineres centralt. Kommunerne må stå til rådighed med hjælp, råd og uddannelse til de, der er blevet ledige og har potentiale til at blive succesrige iværksættere, i stedet for at tage dagpengene fra alle der bruger deres ledighed på andet end at skrive jobansøgninger. En sådan ny tilgang til den aktuelle krise vil ruste både Nordjylland og Danmark til fremtiden og begrænse de menneskelige og økonomiske omkostninger ved den voksende ledighed.