Børnepasning

Mulighederne indskrænkes

Åbent brev til social- og sundhedsudvalget, Brønderslev Kommune.

Medarbejdernes konsekvensbeskrivelse i forhold til borgernes vilkår vedrørende beslutning omkring Helhedstilbud inklusive lukning af Værkstedet Vi mener, som beskrevet i afdækningsbeskrivelserne fra 16. juli 2011, at social-og Sundhedsudvalgets holdning/beslutning til etablering af Helhedstilbud (inklusive lukning af Værkstedet, Dronninglund) var baseret på følgende: · Etablering af Helhedstilbud til de borgere der ville kunne profitere af/få opfyldt deres behov/ønsker, på en tilsvarende eller bedre måde ved at modtage et dagtilbud i hjemmet. · At Borgere der kunne profitere af et eksternt dagtilbud, ville få mulighed for dette. Dog indskrænkes muligheden for valg af eksterne kommunale dagtilbud til Aktivitetshuset i Brønderslev, da Værkstedet i Dronninglund lukkes. Som medarbejdere på Aktivitetshuset og Værkstedet var dette en holdning/beslutning, som vi kunne se en mening i og en god hensigt med. En holdning, som vi også selv har berørt i forhold til vores eget udarbejdelse af Rapport for fremtidens dagtilbud. I vores hverdag ser vi borgere, der har brug for Helhedstilbud i eget hjem, som kan give dem mere forudsigelighed, ro, skærmning fra andre borgere, undgå svært miljøskifte m.m. Borgere, som vil få glæde af et Helhedstilbud. Men vi oplever nu at beslutningen omkring etableringen af Helhedstilbud har fået en helt anden og knap så positiv vinkel. Vi ser nu i vores daglige praksis, hvorledes borgere der virkelig ønsker og har brug for at få et ekstern dagtilbud på Aktivitetshuset, nu skal modtage et helhedstilbud. Borgere der dagligt er kede af det og ikke forstår, hvorfor de ikke må blive i deres dagtilbud. Borgere, der udtrykker bekymring for at miste de venskaber og det sociale netværk, som de har opbygget i deres nuværende dagtilbud. Borgere, der udtrykker at de ikke længere har mulighed for eget og frit valg. Det eneste vi håber på nu, er at visitationen af den enkelte borgeren til enten helhedstilbud eller eksternt dagtilbud vil foregå på en ordentlig måde. Nemlig en individuel vurdering, hvor borgerens behov og ønsker bliver tilgodeset.