Muligt at bede skoleeleverne stryge topsejlet

HOVEDBEKLÆDNING:Op til det ny skoleår er der skrevet og debatteret en del om den forestående skolestart. Og meningsmålingerne viser, at en stadig større del af forældrene vælger at sende børnene i privatskole/friskole - dels p.g.a. for megen støj og ballade i folkeskolen og deraf følgende lavt fagligt niveau; desuden sætter en størrre del af udlændinge mere og mere sit præg på skolehverdagen. Og her i agurketiden har Dansk Folkeparti (DF) foreslået, at skoleelever forbydes at bære "kulturbestemt hovedbeklædning". Hermed sigtes naturligvis på de muslimske piger, der på familiefaderens ordre bærer tørklæde og af DF ses som kvindeundertrykkelse. Tilsløringen kan også opfattes som en provokation, et offensivt udsagn om islamiske fundamentalistiske værdier. Jeg har megen sympati for DF, der vil beskytte vort gamle Danmark for middelalderlig islamisk påvirkning. Men at lovgive på området er at gå for langt. Den enkelte skole skal frit formulere sine regler i sådanne sager. Og da vi i Danmark har tradition for, at man ikke bærer hovedbeklædning indendørs, så bør der ikke være større problemer i det. Vist kan der være lærere, som har svært ved at håndhæve sådanne regler, men så må en kompetent skoleleder træde til og støtte læreren. Fra min skoletid i det nordjyske husker jeg min klasselærer sige til en elev, der havde glemt at tage huen af : "Så stryger vi lige topsejlet, kammerat!" Eleven adlød naturligvis - og sådan skal det være! Jeg har selv brugt samme metode! På det seneste har man hørt folk på venstrefløjen forsvare, at udenlandske lærere i dansk folkeskole må bære religiøs hovedbeklædning. Nej, vist må de ikke det, for tørklædet sender et religiøst budskab og dermed en form for religiøs forkyndelse. Danske elever skal undervises af danske lærere!