Lokalpolitik

Muligt at låne til større havn i Aalbæk

En større kommune kan støtte havneudvidelse

AALBÆK:Bestyrelsen for Aalbæk Havn fik forleden stillet EU-midler til nærmere undersøgelse af mulighederne for en havneudvidelse i udsigt, og nu tyder meget på, at den nye storkommune vil kunne hjælpe havnen med at få en havneudvidelse finansieret. Det siger det nuværende socialdemokratiske byrådsmedlem i Skagen, Søren Kellberg. Søren Kellberg oplyser, at han har drøftet Aalbæk Havns situation med Frederikshavn Kommunes borgmester, Erik Sørensen (S), og at de i løbet af den drøftelse fandt frem til, at det kommunale driftstilskud, som Skagen Kommune nu bidrager med, uden større vanskelighed vil kunne øges med omkring 200.000 kroner, som vil kunne bruges til afdrag og renter på et lån til en udvidelse af havnen. Skagen Kommune, som ejer havnen, giver hvert år den lokale havnebestyrelse et driftstilskud, hvoraf en stor del bruges på at holde havnen og indsejlingen fri for sand. Havnen har derfor ikke umiddelbrat økonomisk mulighed for at finansiere en havneudvidelse. - Jeg har drøftet havnens problem med Erik Sørensen, og så vidt jeg forstår, mener han ikke, at der skulle være problemer med at forhøje det kommunale driftstilskud med 200.000 kroner, når storkommunen er en realitet, siger Søren Kjellberg. - Aalbæk Havn har endnu ikke et projekt for, hvordan en større havn skal se ud og for, hvordan den kan udformes, men det giver Mål-2-midlerne mulighed for. - Havnens bestyrelse kan således med en positivt indstillet borgmester - og højst sandsynlig medlem af det kommende sammenlægningsudvalg - i ryggen gå seriøst ind i en projektering for en større havn. - Det vil efter min mening være bedst, om der kan findes en løsning, så en større havn kan etableres i etaper, og første etape vil kunne være en udvidelse så langt ud i Kattegat, at man i fremtiden undgår tilsanding. Det vil samtidig give havnen plads til væsentlig flere lystbåde, end der i dag. - Derved vil Aalbæk Havn kunne indgå i planerne for et koncept indenfor oplevelsesturismen, som henvender sig til de sejlende turister, nemlig et ferieophold med besøg i de byer i det nordlige, som har plads til lystbåde, siger Søren Kjellberg. Det er i givet fald det sammenlægningsudvalg, som vælges 15. november, der skal sige god for et øget tilskud til Aalbæk Havn, og beløbet skal med på det 2007-budget, udvalget skal udarbejde for den nye store kommune.