Multietnisk huslejeproblem

Forening kan ikke betale for lokalerne i Th. Bergsgade 6

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Multietniske Forening har fået problemer med at udrede huslejen til foreningslokalerne i Th. Bergsgade 6, og har søgt kommunens arbejdsmarkedsudvalg om tilskud i år og næste år. - Men vi har ingen penge til at betale husleje med, afviser formanden for udvalget, Jørn Larsen (S), om de cirka 130.000-140.000 kr., det drejer sig om sammenlagt for de to år. Jørn Larsen peger samtidig på, at foreningen helt vederlagsfrit kan få stillet lokaler til rådighed i medborgerhuset i Skolegade eller på en skole. - Men det har ikke vakt gehør hos foreningens kasserer, Arne Hansen, der åbenbart helst vil drive sit eget foreningshus, siger Jørn Larsen. Ansøgningerne fra Arne Hansen om huslejestøtte er af arbejdsmarkedsudvalget videreekspederet til kommunens økonomiudvalg. Behandlingen af sagen i arbejdsmarkedsudvalget i denne uge foregik med et af medlemmerne, Jens Ole Jensen (V), uden for døren. Foreningshuset tilhører nemlig Nordjyske Bank, som Jens Ole Jensen er direktør i. Med et afslag om at bevilge midler til videreførelsen af projektet ”Løft Livet” er det Integrationsministeriet, der fra 1. april i år har trukket tæppet væk under det multietniske foreningshus, der bruges til integrations-, undervisnings- og klubaktiviteter. Også Integrationsrådet i Frederikshavn Kommune har givet afslag på tilskud, idet det støtter aktiviteter og ikke husleje. Den multietniske forenings samlede årsbudget for 2008 udgør 147.178 kr., Ifølge Arne Hansen venter foreningen fortsat, at 82.747 kr. heraf vil blive dækket via lokalestøtte fra Folkeoplysningsudvalget til ungdomsaktiviteter.